Tragični dogodek v Izoli ponovno izpostavil potrebo sistemskega pristopa pri obvladovanju varnostnih tveganj v zdravstvenih organizacijah

25. avgust 2016

Po tragičnem streljanju v Izoli so se žarometi usmerili v zdravstvene organizacije, kjer se je naenkrat pokazalo, da se je v preteklih letih popolnoma zanemarjalo probleme varnosti, zaposlenih, pacientov obiskovalcev in drugih uporabnikov storitev teh organizacij. Vsi problemi, ki jih generira sistem zdravstva v Sloveniji se vedno bolj odražajo tudi skozi povečevanje varnostnih tveganj. Ta tveganja so zelo široka in niso povezana samo z neposrednim nasiljem in frustracijami ob slabih delovnih pogojih, dolgih čakalnih vrstah in osebnih tragedijah, temveč so vezana tudi na tveganja povezana z varovanjem ključnih podatkov, požarna tveganja in nenazadnje tveganja, ki jih prinaša terorizem. Vse to nam kaže na dejstvo, da se je potrebno te situacije lotiti na sistemski način. Temu na žalost v preteklosti nismo bili priča, zato je danes stanje tako konfuzno, da nas vsaka deviantnost najde popolnoma nepripravljene.

Vsaka organizacija potrebuje temeljito oceno stanja in analizo vseh tveganj ter groženj katerim je izpostavljena. Ta analiza mora biti osnovna podlaga za nadaljevanje korakov vzpostavljanja celovitega sistema korporativne varnosti, ki bo zagotavljal obvladovanje analiziranih tveganj in groženj. Seveda se je potrebno zavedati, da vseh nakopičenih težav ne bo možno odpraviti čez noč. Zaradi pomanjkanja virov smo postavljeni pred pomembne izzive. Vendar nam mora biti to osnova za določanje prioritet, ki jih podpremo z zagotovitvijo tistih najnujnejših virov kateri bodo zagotavljali realizacijo zastavljenih ciljev. Ukrepi pa si morajo komplementarno slediti na področju kadrovskih, finančnih, organizacijskih in tehničnih rešitev.

ICS-Ljubljana ima razvite metodologije ocenjevanja tveganj in ustrezne modele za vzpostavitev integralnega sistema varnosti v kompleksnih organizacijah med katere sodijo tudi zdravstvene organizacije. Skupaj s Slovenskim združenjem za korporativno varnost, katerega član je tudi UKC Ljubljana, smo pripravljeni nuditi določen obseg eksperne pomoči pri urejanju stanja na omenjenem področju. Na tem mestu javno pozivamo strateška vodstva zdravstvenih organizacij, da ne posegajo po nesistemskih ukrepih saj do željenega cilja ni bližnjic, ki bi stanje uredile preko noči.