Strokovni posvet z naslovom "Oblike izobraževanja strokovnjakov korporativne varnosti"

26. januar 2011

V okviru organizacije Inštituta za korporativne varnostne študije – ICS, Ljubljana (v nadaljevanju ICS) in Slovenskega združenja korporativne varnosti je bil 18.1.2011 izveden strokovni posvet z osrednjo temo »oblike izobraževanja strokovnjakov s področja korporativne varnosti. Omenjeni dogodek je predstavljal tudi redno mesečno srečanje članov Slovenskega združenja korporativne varnosti. Osrednji del strokovnega posveta je bila okrogla miza katero je vodil doc. dr. Denis Čaleta. Na okrogli mizi so bili udeleženi priznani strokovnjaki in sicer dr. Liliana Brožič iz Ministrstva za obrambo, izr. prof. dr. Jaka Vadnjal iz Gea College – Fakultete za podjetništvo, izr. prof. dr. Branko Lobnikar iz Fakultete za varnostne vede, doc. dr. Milan Vršec, predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti, g. Zdenko Hriberšek direktor Gorenje varovanje d.o.o. oz. krovni korporacijski varnostni manager v poslovnem sistemu Gorenje d.d., g. Branko Slak, predsednik Zbornice za razvoj zasebnega varovanja in seveda mag. Miran Vršec, direktor ICS.

Pred samim vsebinskim začetkom dogodka sta bila v Slovensko združenje korporativne varnosti uradno sprejeta tudi dva nova člana in sicer mag. Peter Kotar in spec. Stane Tratar. Oba sta svečano prejela članski izkaznici s poudarkom na temeljnih geslih združenja in sicer, da »Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha« in Ab uno disce omnes (Po enem spoznaj vse).

V uvodu posveta je bila nakazana problematika in pomembnost celovitega in sistemskega pristopa k izobraževanju na področju korporativne varnosti. Aktualnost obravnavane teme pa je dokazala tudi prepolna kongresna dvorana v M Hotelu, kjer je bil dogodek tudi organiziran.

Več o vsebini razprave na okrogli mizi si lahko ogledate v zapisu, ki se nahaja v prilogi.

Srečanje se je zaključilo ob sproščeni razpravi in vabilu na udeležbo mednarodne konference z nazivom »Dnevi korporativne varnosti«, ki jo v mesecu marcu organizira Inštitut za korporativne varnostne študije.

P1180644
P1180646
P1180647
P1180649