Srečanje Slovenskega združenja korporativne varnosti namenjeno Strategiji kibernetske varnosti

12. januar 2021

Novice za člane SKZV+

Prvo srečanje v novem letu je bilo namenjeno razpravi in oblikovanju predlogov Slovenskega združenja korporativne varnosti za novo Strategije kibernetske varnosti Republike Slovenije. Dogodek je tudi tokrat zaradi razmer, ki veljajo v Sloveniji, potekal preko spletne platforme.

V procesu priprave omenjene strategije je pravi čas, da se sliši pričakovanja in dobre prakse, ki so jih ustvarili v Slovenskem združenju za korporativno varnost, s posebnim poudarkom na upravljalcih kritične infrastrukture in izvajalci bistvenih storitev. Pomembnost teme je dokazala tudi množična udeležba članov.

V začetku srečanja je dr. Denis Čaleta predstavil metodologije dela in nekaj osnovnih težišč. Nato je k besedi povabil gosta združenja g. Marjana Kavčiča, predstavnika Uprave za informacijsko varnost, ki je predstavil osnovna izhodišča. V nadaljevanju smo lahko slišali nekaj podrobnih predstavitev posameznih predlogov nekaterih članov združenja. V zanimivi diskusiji, ki se je odvijala med samimi člani, smo oblikovali kar nekaj tehtnih predlogov in pridobili odlične ideje za nadaljevanje razprave. Vsi predlogi bodo izoblikovani in dopolnjeni ter kasneje posredovani kolegom na Upravo za informacijsko varnost. Hkrati upamo, da bomo s podobnimi razpravami po posameznih sektorjih kritične infrastrukture, ki se bodo odvijali v nadaljevanju, pomagali pri pripravi učinkovite strategije.