Srečanje EU foruma za zaščito javnih prostorov

07. junij 2023

V Bruslju je potekalo srečanje Evropskega foruma »EU Forum for the Protection of Public Spaces«, ki ga je organizirala Evropska Komisija z namenom poglabljanja in izmenjave izkušenj na področju varovanja javnih prostorov. Na srečanju so sodelovali tudi predstavniki slovenskega dela projekta APPRAISE. Dr. Denis Čaleta je predstavljal Institut za korporativno varnostne študije, ga. Irena Utroša, Ministrstvo za notranje zadeve, g. Janez Simčič pa Slovensko Policijo.

Dr. Čaleta je v razpravi posebej izpostavil potrebo po enotnem pristopu zaščite javnih prostorov, ki ne dopušča več silosnega pristopa. To pomeni, da je potrebno pri ukrepih fizične in kibernetske ukrepe izvajati kot celovit pristop za učinkovito zaščito javnih prostorov. Posebej so bile izpostavljen dobre prakse, ki jih prinaša projekt APPRAISE in še posebej že izvedena testiranja v okviru Slovenskega pilota, kjer so bili kot partnerji vključeni, BTC Ljubljana, Slovenska Policija, ICS-Ljubljana in ostali tehnološki partnerji omenjenega projekta. Poleg tehnoloških rešitev, ki pomagajo pri izvajanju teh zahtevnih aktivnosti je posebej izpostavil tudi graditev zaupanja med javnimi in zasebnimi institucijami, ki zagotavljajo varnost javnih prostorov. Kot primer dobre prakse je izpostavil tudi Slovensko združenje korporativne varnosti, ki predstavlja vključujočo platformo za skupno delovanje na področju različnih varnostnih izzivov.