Srečanje članov EU projekta CyberSEAS v Helsinkih

05. julij 2023

Uspešno se je zaključilo srečanje članov EU projekta CyberSEAS (Cyber Securing Energy Data Services). Srečanje je potekalo od 4. do 5. julija v Helsinkih. Na srečanju sta bila prisotna dva predstavnika ICS Ljubljana, Denis Čaleta in Žiga Podgoršek.

Projekt CyberSEAS je projekt, ki ga financira Evropska unija in izboljšuje kibernetsko varnost evropskih elektroenergetskih sistemov (EPES).

Na srečanju je bil poseben fokus namenjen predstavitvi dosedanjega dela in rezultatov. Predstavljen je bil tudi napredek na področju razvoja tehnologij, ki bodo kasneje testirane v pilotnih okoljih projekta.

Narejen je bil poseben načrt za implementacijo tehnoloških rešitev v drugi polovici projekta, ki bo predvsem usmerjen v uspešno testiranje v pilotnih sredinah 6 pilotov v projektu. Piloti so formirani v Italiji, Sloveniji, Estoniji, Romuniji ter na Finskem in Hrvaškem.

Na sestanku so bili analizirani tudi odzivi predstavnikov komisije ob nedavno končanem poročanju projektnih partnerjev ob končani polovici projekta.

Poseben poudarek je bil dan tudi krepitvi CyberSEAS Stakeholder Community, kamor so vabljeni tudi vsi zainteresirani predstavniki organizacij, ki delujejo v EPES ali kritični infrastrukturi.

Poleg ICS Ljubljana so bili na projektu prisotni še drugi predstavniki Slovenije, in sicer ELES, OPERATO, PETROL, SI-CERT in INFORMATIKA.

Naslednji sestanek konzorcija je predviden konec septembra na Sardiniji v Italiji, kjer si bodo predstavniki konzorcija podrobneje ogledali EPES infrastrukturo pilotnih partnerjev v Italiji.

 • Helsinki meeting photo

  naprej

 • Image000000 1

  nazaj

  naprej

 • IMG 8699

  nazaj

  naprej

 • IMG 8795

  nazaj

  naprej

 • IMG 8801

  nazaj

  naprej

 • IMG 8804

  nazaj