Srečanje članov EU projekta CyberSEAS v Atenah

26. februar 2023

Uspešno se je zaključilo srečanje članov EU projekta CyberSEAS (Cyber Securing Energy Data Services). Srečanje je potekalo od 21. do 23. februarja v Atenah. Na srečanju sta bila prisotna dva predstavnika ICS Ljubljana, Denis Čaleta in Žiga Podgoršek.

Projekt CyberSEAS je projekt, ki ga financira Evropska unija in izboljšuje kibernetsko varnost evropskih elektroenergetskih sistemov (EPES).

Poseben fokus je bil namenjen predstavitvi dosedanjega dela in rezultatov. Predstavljen je bil tudi napredek na področju razvoja tehnologij, ki bodo kasneje testirane v pilotnih okoljih projekta.

Poleg ICS Ljubljana so bili na projektu prisotni še drugi predstavniki Slovenije, in sicer ELES, OPERATO, PETROL, SI-CERT in INFORMATIKA.