Sprejeto je Navodilo za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture Republike Slovenije

07. februar 2019

Na začetku februarja je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije sprejelo Navodilo za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji (Ur. l. št. 7/2019). Na žalost vsebina navodila ne odslikava pričakovanj, ki so bila prisotna med upravljalci kritične infrastrukture. Samo navodilo je zelo splošno, v njem pa ni pričakovane konkretizacije in bolj jasnih usmeritev, ki bi pripomogle k poenotenju metodoloških pristopov in predvsem kompleksno področje kritične infrastrukture, postavilo na skupni imenovalec. V Institutu za korporativne varnostne študije in Slovenskem združenju za korporativno varnost upamo, da bo ministrstvo za obrambo čim prej objavilo študijo z naslovom "Strokovne podlage za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture", ki smo jo na njihovo željo izdelali s podporo Sklada za notrano varnost Evropske unije. Omenjena študija prinaša zelo podrobno opredeljen predlog za celovito izbiro in izvajanje procesa ocenjevanja tveganj.

Navodilo je dostopno na povezavi