Sprejet je bil Zakon o kritični infrastrukturi

04. januar 2018

V decembru 2017 je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet novi Zakon o kritični infrastrukturi ( Ur. l. RS št. 75/2017), ki daje osnovno podlago za bolj podrobno in sistemsko ureditev zaščite ključne infrastrukture v Republiki Sloveniji. Vsekakor pa Vlado Republike Slovenije in pristojne organe čaka zahtevna priprava podzakonskih aktov, ki bodo podrobneje opredelili ključne dejavnike na področju zaščite kritične infrastrukture. Upati je, da se bo zakonodajalec pri pripravi ustreznih rešitev posvetoval in upošteval strokovna izhodišča, ki bodo predstavljena v okviru Slovenskega združenja za korporativno varnost, katero združuje večji del najpomembnejših upravljalcev kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji. Ravno tako bodo pri oblikovanju dokončnih rešitev pomembne izkušnje Instituta za korporativne varnostne študije, ki so bile pridobljene skozi različne raziskovalne in aplikativne projekte.

Celoten tekst zakona je dostopen na naslednji povezavi