Sporočilo za javnost o izvedenem mednarodnemu posvetu »Varnostni management«

17. maj 2010

Inštitut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana je v ponedeljek 17. maja 2010, v konferenčni dvorani Centra Evropa zelo uspešno izvedelmednarodni posvet s področja »Varnostnega managementa«.

Mednarodni posvet so s svojimi nagovori odprli dr. Denis Čaleta, predsednik organizacijskega odbora, mag. Miran Vršec, direktor Inštituta za korporativne študije in v imenu ministrice za obrambo g. Rolando Žel, Direktor Urada za civilno obrambo in vodja medresorske vladne skupine za varovanje kritične infrastrukture.

Tokratna rdeča nit srečanja je bila namenjena upravljanju varnostnih tveganj, povezanih z varovanjem kritične infrastrukture. Na tematskem strokovnem srečanju so sodelovali strokovnjaki, ki se pri svojem delu srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. Namen srečanja je bil odpreti razpravo o problematičnih aktualnih vsebinah in praksi, pri čemer je bil bistveni poudarek na predstavitvi rešitev v posameznih primerih varovanja kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji.

Mednarodni posvet so v prvem delu obogatili vabljeni predavatelji iz Slovenije in Hrvaške, kjer so udeležencem iz različnih zornih kotov osvetlili procese, ki vodijo v sistem zagotavljanja celovitih varnostnih rešitev. Doc. dr. Milan Vršec se je osredotočil na izzive varnostnih managerjev, višja predavateljica dr. Aleša Svetic je v svojem predavanju prikazala zelo aktualni vidik povezan z vplivom obvladovanja tveganj v razmerju do znižanja stroškov poslovanja. V nadaljevanju je direktor ICS mag. Miran Vršec občinstvu predstavil glavne dileme in izzivi na področju naročil varnostnih storitev, za njim pa so se udeleženci mednarodnega posveta seznanili z mednarodnim pogledom na obravnavano problematiko, ki jo je v svojem predavanju predstavil g. Robert Kralj, podpredsednik Zbornice varnostnih managerjev Hrvaške. Njegovo predavanje je nosilo naslov Business Intelligence za potrebe gospodarskih družb. V tretjem sklopu predavanj je doc. dr. Denis Čaleta s svojim predavanjem z naslovom Varovanje kritične infrastrukture v razmerju do obvladovanja tveganj izvedel uvod, ki je udeležence pripravil na tematiko obravnavano na okrogli mizi. Za zaključek prvega dela povezanega z vabljenimi predavanji je spec. Aleš Erjavec v svojem predavanju z naslovom varovanje informacij in komunikacij po standardih ISO/IEC 27000 kot strateška naloga varnostnega managmenta, izpostavil pomembno vlogo varovanja informacijsko-komunikacijske tehnologije v razmerju do varovanja kritične infrastrukture.

Glavne ugotovitve mednarodnega posveta so se osredotočile na dejstvo, da živimo v sodobni družbi tveganj in ogrožanj, kjer je varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. Ustrezen sistemski pristop pri zagotavljanju varnosti v podjetjih in drugih organizacijah javnega in zasebnega okolja prinaša koristi, ki se odražajo na področju konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo zahtevnih finančnih okoliščinah ter zagotavlja ustrezno delovanje organizacije v stalno se spreminjajočem varnostnem okolju, ki je obremenjen z najrazličnejšimi oblikami varnostnih tveganj in groženj.

Mednarodni posvet se je zaključil z okroglo mizo, ki jo je moderiral doc. dr. Denis Čaleta in na kateri so svoja spoznanja ter izkušnje s področja varovanja kritične infrastrukture izmenjali vabljeni gostje. Le ti imajo v svojih okoljih zelo pomembno vlogo pri določanju politike sistemskih ukrepov celovitega obvladovanja tveganj povezanih z varovanjem kritične infrastrukture. Udeleženci na okrogli mizi so bili g. Borut Meh – generalni direktor Holdinga Slovenskih elektrarn, g. Vasja Butina - direktor Uprave Mestne občine Ljubljana, dr. Miroslav Žaberl – Generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge MNZ, g. Rolando Žel – Direktor Sektorja za civilno obrambo MORS, mag. Miran Vršec – direktor ICS-Ljubljana, g. Robert Kralj – podpredsednik Združenja Varnostnih managerjev Hrvaške in mag. Janko Arah – predsednik Zbornice za management consulting.

Glavni poudarki in zaključki okrogle mize so se odrazili v izpostavljanju potrebe po sistemskem urejanju procesov varovanja kritične infrastrukture in sicer skozi okolje v katerem se bo v trikotniku država kot zakonodajalec, ponudniki varnostnih storitev in uporabniki varnostnih storitev, ustrezno uveljavil tudi strokovni glas varnostnega managementa. Tako bo v razmerju zagotavljanja javnega in zasebnega interesa dovolj prostora tudi za pravilno dojemanje potrebe po sistemskem pristopu do zagotavljanja varnosti.

Država lahko preko pristojnosti in ukrepov, ki jih izvaja na področju urejanja zakonodaje, prispeva tudi k dvigovanju zavedanja in kvalitete varovanja na področju kritične infrastrukture.

Vloga raziskovalnih organizacij, kot je Inštitut za korporativne varnostne študije, je ravno v prenašanju rezultatov in ugotovitev iz raziskovalnega področja v praktične primere zagotavljanja celovitih varnostnih rešitev. To je tista potrebna pot, ki bo procese varovanja kritične infrastrukture dvignila na višjo kvalitetno raven. Tudi strokovno združevanja, ki ga v okviru ICS, Ljubljana predstavlja Združenje korporativne varnosti, predstavlja tisto pot, skozi katero se uveljavlja glas varnostnih strokovnjakov in skozi katero se izvaja širše osveščanje različnih družbenih skupin, ki so posredno ali neposredno v svojih okoljih povezanih z zagotavljanjem varnosti.

Vsekakor ima Inštitut za korporativne varnostne študije pomembno vlogo pri dvigovanju kvalitete zagotavljanja celovitih varnostnih rešitev tudi skozi standardizacijo in evalvacijo varnostnih procesov.

Posvet se je zaključil z družabnim srečanjem, kjer sta udeležencem svojo bogato ponudbo vrhunskih penin in vin predstavila vinarja g. Istenič in g. Šekoranja. Za odlično hrano pa je poskrbelo podjetje Kaval Group.

DSC01225
DSC01230
DSC01232
DSC01235
DSC01254
DSC01269
DSC01276
DSC01277