Spletna SUNRISE delavnica o čezmejnem sodelovanju

07. junij 2024

Včeraj 6. junija 2024 je med 9.00 in 13.00 uro potekala mednarodna delavnica na ravni EU, ki se je osredotočala na čezmejno sodelovanje med upravljavci kritične infrastrukture po vsej Evropi. Spletna delavnica je bila organizirana s strani Instituta za korporativne varnostne študije, in je potekala preko spletne platforme LiveWebinar.

Delavnico je z pozdravnim nagovorom otvoril dr. Milan Tarman, predstavnik ICS Ljubljana, nato pa besedo predal koordinatorju Sunrise projekta Aljoši Pašiču, ki je predstavil projekt Sunrise.

Nato je sledilo predavanje Maxa Kesselbacherja, ki je predstavil strategijo za ozaveščanje in odpornost KI.

Po uvodnih predstavitvah so sledile razprave, namenjene podpori sodelovanju na čezmejni ravni za izmenjavo najboljših praks, razpravo o skupnih vprašanjih in iskanje načinov, kako bi si lahko upravljavci kritične infrastrukture bolje pomagali v kriznih razmerah.

Razprave so potekale v obliki štirih okroglih miz. Prvo okroglo mizo je vodila Gilda de Marco, drugo okroglo mizo je vodil José Miguel Blanco, tretjo okroglo mizo je vodil Marko Potokar ter zadnjo četrto okroglo mizo je vodil Milan Tarman.

Po kratki pavzi so sledila še poročila in ključne ugotovitve, ki so jih predstavili moderatorji okroglih miz INS (Gilda), UPM (Jose Miguel) in ICS (Marko, Milan).

Izid teh razprav bo pomagal razumeti trenutno operativno okolje za čezmejno sodelovanje, kaj še manjka in kako lahko te vrzeli odpravimo.

Delavnico je nato z zaključnimi mislimi končal koordinator projekta Aljoša Pašič.

  • Sunrise ws 6 6 24

    naprej