Slovensko združenje korporativne varnosti in projekt "Življenje v varni in urejeni soseski"

20. avgust 2012

Članki

Novice za člane SKZV

Institut za korporativne varnostne študije in Slovensko združenje za korporativno varnost preko svojih članov v družbi utrjujeta zavedanje o pomenu varnosti za kvaliteto življenja. G. Andrej Kovačič, član Slovenskega združenja korporativne varnosti, v praksi dokazuje, da je z voljo in znanjem možno doseči zelo pomembne rezultate v izboljšanju kvalitete življenja v posameznih družbenih okoljih. S svojo idejo je eden od pobudnikov vseslovenskega projekta z nazivom "Življenje v urejeni in varni soseski". S svojim delovanjem na konkretnem projektu je še kako poudaril pravi pomen izreka, ki krasi Slovensko združenje korporativne varnosti "Ab uno disce omnes (po enem spoznaj vse)". Kajti po njegovih dosežkih je moč prepoznati energijo, ki jo v različnih sredinah pri predstavljanju ideje združenja, predstavljajo njeni člani in sicer z motom da "Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha!".