Slovensko združenje korporativne varnosti ima novega predsednika

20. februar 2011

Novice za člane SKZV

Vodenje Slovenskega združenja korporativne varnosti je prevzel novi predsednik doc. dr. Denis Čaleta. Dosedanji predsednik doc. dr. Milan Vršec se bo v prihodnje v okviru Inštituta za korporativne varnostne študije bolj aktivno posvetil raziskovalni dejavnosti. S svojo neomajno voljo in strokovnostjo je oral ledino pri ustanavljanju združenja. Za njegov pomemben prispevek se mu še enkrat zahvaljujemo. Doc. dr. Milan Vršec bo še naprej ostal aktivni član Slovenskega združenja za korporativno varnost. Spec. Robert Klinar bo še naprej opravljal naloge podpredsednika združenja.