Slovensko združenje korporativne varnosti gostilo ministrico za digitalno preobrazbo

15. februar 2023

Novice za člane SKZV+

Naše februarsko srečanje smo po dolgem času izvedli v on-line obliki, in sicer preko spletne platforme LiveWebinar. Na srečanju smo gostili ministrico za digitalno preobrazbo dr. Emilijo Stojmenovo Duh, tema srečanja pa je bila namenjena pomembnim korakom, ki nas čakajo na področju digitalizacije, začenši z novim pristopom in novo oblikovanim ministrstvom.

Srečanje je otvoril predsednik združenja dr. Denis Čaleta z uvodnim nagovorom, nato pa je predal besedo ministrici.

V uvodu je ministrica povedala namen in potek vzpostavitve novega ministrstva za digitalno preobrazbo. Povedala je, da so bila področja s katerimi se sedaj ukvarjajo oni, prej razpršena tudi po drugih ministrstvih in so se podvajala ter je bil zato otežen nadzor nad njimi. Z namenom večje učinkovitosti so sedaj vzpostavili to novo ministrstvo.

V nadaljevanju je govorila o Strategiji digitalne Slovenije do 2030, katera kaže pot kam želimo kot družba iti v prihodnosti. Fokus je v ključnih izzivih, ki jih imamo kot država, da se dogovorimo v kateri smeri želimo iti pri digitalizaciji v prihodnosti. S strategijo so želeli pokriti različne sektorje, od lokalnih skupnosti do izobraževalnih organizacij, gospodarstva, itd.

Izpostavila je kaj vse zajema sama strategija DS2030, v ospredje postavlja prebivalke in prebivalce Slovenije, solidarnost, vključenost, svobodo izbire, delovanje, varnost in zaščito ter usmeritve v pomembne cilje, ki jih ima država na področju digitalizacije.

Strategija zajema glavne usmeritve tako na področju infrastrukture kot na področju digitalne vključenosti (dostop do opreme, digitalnih znanj in kompetenc), digitalnega gospodarstva, dotika pa se tudi zelenega gospodarstva ter seveda informacijske varnosti. Strategija zajema kazalnike, kam si želimo iti na področju digitalizacije.

Na vprašanje kako bo Strategija 2030 vplivala na razvoj digitalne infrastrukture v Sloveniji je ministrica odgovorila, da si želijo gigabitne povezljivosti (vključuje šole, kulturne ustanove, prometna vozlišča, itd.) do 2025, za vse ostale pa do 2030. Prav tako si želijo pokriti tudi vsa naseljena področja z mobilnim internetom 5G. Pravi, da je naloga države, da zagotovi digitalno vključenost. Na vprašanje o neprimernih vsebinah na internetu je odgovorila, da morajo pripraviti ustrezno zakonodajo o tem kaj sploh spada pod neprimerne vsebine, ker obstaja razlika med neprimernimi in pa nelegalnimi vsebinami. Ker, če je vsebina neprimerna še ne pomeni hkrati, da je tudi nelegalna. Meni pa, da je pri taki tematiki pomemben nek širok družbeni konsenz.

Na vprašanje kateri so tisti sektorji, katerim bodo dajali posebno pozornost je ministrica odgovorila, da je to v prvi vrsti zdravstvo. Povedala je tudi, da umetni inteligenci posvečajo veliko pozornost ter, da imajo sprejet nacionalni program za umetno inteligenco.

Ker je digitalna vključenost izrednega pomena, sploh za tiste ciljne skupine, ki so v digitalnem svetu bolj ranljive npr. starejši in še vedno delovno aktivni in lahko digitalna nepismenost predstavlja izredno grožnjo pri informacijski varnosti, ministrica na to odgovarja, da imajo za to veliko mehanizmov, saj digitalna vključenost vključuje vse starostne skupine.

V zaključku se je predsednik združenja dr. Denis Čaleta zahvalil ministrici za odličen in izredno zanimiv pogovor.

 • Feb on line združenje 3

  naprej

 • Feb on line združenje 2

  nazaj

  naprej

 • Feb on line združenje 1

  nazaj