Sestanek predsednikov mednarodnega združenja SEECSA

23. februar 2021

Novice za člane SKZV+

V torek 23. februarja smo lahko spremljali odmevno on-line okroglo mizo predstavnikov mednarodnega regijskega združenja SEECSA (South-East European Corporate Security Association). Na njej so sodelovali prof. dr. Dragan Trivan– predsednik Srbske asociacije menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB), mag. Alen Delić – podpredsednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti (HUMS), prof. dr. Atanas Kozarev – predsednik Makedonske asociacije menadžera korporativne bezbednosti in dr. Denis Čaleta – predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti, ki je hkrati tudi povezoval dogodek.

Rdeča nit tokratnega srečanja je bila namenjena zadnjem turbulentnem obdobju, ki ga je prinesla zdravstvena kriza povezana z epidemijo COVID-19. Razpravljavci so v prvem delu predstavili izkušnje korporativne varnosti pri soočanju z epidemijo COVID-19, ter izkušnje in aktivnosti na področju zagotavljanja kibernetske varnosti v posamezni državi.

V drugem delu pa so osvetlili dogodke povezane s potresi v Zagrebu in Petrinji ter poskušali odgovoriti na vprašanje, ali smo v sistemu korporativne varnosti dovolj pripravljeni na naravne nesreče. V zaključnem delu so vsak posebej predstavili svoj pogled na prihodnje delovanje regionalne asociacije SEECSA.

Zadnji del srečanja je bil namenjen vprašanjem članov vseh združenj, ki so se zbrali v lepem številu. Za konec se moderator srečanja dr. Denis Čaleta zahvalil vsem udeležencem dogodka in jih povabil na naslednje skupno srečanje, ki bo v mesecu maju v okviru mednarodne konference Dnevi korporativne varnosti 2021.