Regionalni forum na temo zaščite kritične infrastrukture

22. september 2017

V Zagrebu se je v organizaciji RACVIAC - Centra za sodelovanje na področju varnosti in časopisa ZAŠTITA 19. in 20.09.2017 odvijala mednarodna konferenca z naslovom Zasebne (vojaške) in varnostne družbe v varovanju kritične infrastrukture, na kateri je sodelovalo veliko uglednih gostov iz jugovzhodne Evrope. V uvodu so udeležence z nagovori pozdravili Ambasador Haydar Berk, direktor RACVIAC-a, Nikola Milijević, Direktor CNUSS, ga. Lidija Stolica, Predsednica Hrvaškega združenja za zasebno varovanje, g. Damir Trut, Pomočnik ministra za notranje zadeve Republike Hrvaške in dr. Robert Mikac, član Sveta za varnost pri predsedniku Republike Hrvaške.

ICS Ljubljana je bil povabljen, da sodeluje na panelni razpravi Regionalne dobre prakse v javno-zasebnem partnerstvu na področju varovanja, kjer je predstavil dobre prakse na omenjenem področju. S predstavitvijo, ki sta jo pripravila mag. Miran Vršec in Vito Murgel, je ICS Ljubljana vzbudil veliko zanimanje, še posebej pri sodelujočih iz širše regije JV Evrope. Predstavniki ICS Ljubljana so bili zaprošeni, da bi s svojim ekspertnim znanjem in izkušnjami pomagali državam in institucijami iz posameznih držav ter jim nudil strokovno pomoč pri pripravi dokumentov, potrebnih za približevanje Evropski skupnosti in pri razvoju javno-zasebnega partnerstva v njihovih regijah.

Vito zagreb