Prenos slovenskih izkušenj v širše regijsko okolje

11. november 2021

Dr. Denis Čaleta je kot predstavnik Instituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, na konferenci »Izazovi u zaštiti industrije i infrastrukture« v Zagrebu, izvedel vabljeno predavanje na temo »Ključni suvremeni izazovi u jačanju otpornosti i zaštiti KI«. V svoji predstavitvi je namenil posebno pozornost ključnim izzivom na področju krepitve odpornosti kritične infrastrukture, evropskim projektom s področja zaščite kritične infrastrukture v katerih aktivno sodeluje ICS-Ljubljana in seveda trenutnem stanju ter aktivnostim, ki jih v Republiki Sloveniji izvajamo v smeri ukrepov za boljše delovanje sistema zaščite kritične infrastrukture. Odzivi na njegovo predavanje dokazujejo, da ICS-Ljubljana v regijskem okolju predstavlja vodilno institucijo na področju razvoja ukrepov na področju zaščite kritične infrastrukture.