Prenos dobrih praks iz evropskih projektov na področju kritične infrastrukture

26. november 2021

Novice za člane SKZV+

Drugo novembrsko srečanje članov Slovenskega združenja za korporativno varnost, ki je potekalo v on-line obliki, smo namenili zelo zanimivi tematiki, in sicer povezani z prenosom dobrih praks iz evropskih projektov na področju kritične infrastrukture.

Tokrat smo predstavili ravnokar zaključen EU projekt »InfraStress - Improving resilience of sensitive industrial plants & infrastructures exposed to cyber-physical threats, by means of an open testbed stress-testing system«. Projekt je bil s strani EU ocenjevalcev ocenjen kot odličen primer, kako se da tudi v času zahtevnih razmer, ki jih je prinesla epidemija, uspešno izvesti tako zahteven in kompleksen evropski projekt.

Na začetku nam je dr. Marko Gerbec iz Instituta Jožef Stefan (IJS) skozi zanimivo prezentacijo predstavil glavne rezultate tega projekta.

Kasneje pa smo prisluhnili zelo zanimivi razpravi na okrogli mizi, na kateri so sodelovali dr. Marta Svoljšak (PETROL), g. David Marjanović (PETROL), ga. Tina Bizjak (Luka Koper) ter dr. Marko Gerbec (IJS). Skozi kratko razpravo so nam pojasnili svoje neposredne izkušnje in dobre prakse na projektu.

V nadaljevanju je sledila strokovna razprava v kateri so sodelovali tudi člani Slovenskega združenja za korporativno varnost.

Predstavitev Pilot 4 InfraStress projekta si lahko ogledate na naslednji povezavi https://www.youtube.com/watch?...