Predstavniki Slovenskega združenja za korporativno varnost na IFSEC International v Londonu

21. junij 2015

Predstavniki ICS-Ljubljana in Slovenskega združenja za korporativno varnost so se med 16-17. junijem 2015 udeležili IFSEC, ki sedaj že drugo leto poteka v Londonu. IFSEC predstavlja največji varnostni dogodek kjer razstavljalci predstavijo najnovejša spoznanja in tehnološke rešitve na področju varnostno tehničnih sistemov, protipožarne zaščite in varstva pri delu. Dogodek je spremljala tudi bogata konferenčna dejavnost, ki se je dotika iskanja vprašanj na najbolj pereče varnostne izzive in tveganja. Revolucionarnih sprememb oziroma novih tehnologij letos ni bilo možno videti. Razvoj tehničnih sistemov je predvsem opaziti pri izboljšavi obstoječih rešitev in dodatni koraki na področju "building managementa", kjer proizvajalci težijo k unificiranju platform na katere je možno priklopiti različne sisteme tehničnega varovanja in proti požarnih sistemov. Glavna težišča razvoja so usmerjena predvsem k zagotavljanju boljše tehnične podpor predstavnikom korporativne varnosti pri celovitejšem obvladovanju tveganj v organizacijah.

Dogodku so dali dodatno kvaliteto tudi predstavniki ICS-Ljubljana in Slovenskega združenja korporativne varnosti, ki so s svojimi izkušnjami in znanjem s sogovorniki sooblikovali razpravo na različnih področjih.

Mms 20150716 2
Mms 20150716