Predstavniki Instituta za korporativne varnostne študije pomembno pripomogli k uspešnem zaključku mednarodnega evropskega projekta "RESILIENCE OF CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION IN EUROPE- RECIPE 2015”

28. april 2016

Institut za korporativno varnostne študije- ICS Ljubljana je s svojim ekspertnim znanjem omogočil uspešno izvedbo in zaključek mednarodnega projekta RECIPE-2015. Dr. Denis Čaleta se je v aprilu 2016 udeležil zaključne mednarodne konference, ki se je v okviru predvidenega projekta RECIPE-2015 izvedla v Splitu na Hrvaškem. Konferenca je bila, poleg sodelovanja in predstavitve modelov določenih evropskih držav, namenjena javni predstavitvi rezultatov in ugotovitev projekta RECIPE 2015.

V okviru samega projekta je ICS-Ljubljana s svojimi strokovnjaki odigral ključno vlogo. V fazi projekta so strokovnjaki iz ICS izdelali mednarodno primerjalno študijo "Comperative overview and analysis", ki je vsebovala podrobno analizo štirih nacionalnih modelov zaščite kritične infrastrukture in sicer modelov Velike Britanije, Španije, Nizozemske in Poljske. Celotna študija je bila podkrepljena z analizo normativnih in izvedbenih smernic EU na omenjenem področju. Omenjena študija je bila podlaga za kasnejšo pripravo dveh nacionalnih študij vzpostavitve zaščite kritične infrastrukture v Republiki Hrvaški in Republiki Srbiji. Obe študiji sta se osredotočali na tri glavne cilje in sicer (1) vzpostavitev nacionalnega centra za zaščito kritične infrastrukture, (2) ustrezno vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva na prodročju zaščite kritične infrastrukture in (3) učinkovito izmenjavo zaupnih informacij na področju zaščite kritične infrastrukture.

V zadnji fazi projekta so strokovnjaki za oba predlagana modela izdelali posebno študijo izvedljivosti predlaganega (Feasibility study). Podrobnosti o izvedenih študijah lahko najdete na povezavi RECIPE 2015.

Omenjeni projekt ponovno dokazuje, da Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana s svojimi ekspertnimi znanji in strokovnjaki sodeluje pri najbolj zahtevnih projektih prenosa znanstvenih spoznanj v neposredno prakso.

RECIPE_2
RECIPE_1