Predstavniki ICS-Ljubljana v mednarodnem okolju posredujejo svoje izkušnje

02. junij 2021

Dr. Denis Čaleta je na posvetu na temo »Kritične infrastrukture - sigurnost vode i javne vodoopskrbe«, ki se je v času od 1. do 2. junija 2021 izvedla v Opatiji na Hrvaškem. S svojo otvoritveno predstavitvijo »Izkušnje Republike Slovenije v zaščiti kritične infrastrukture – varstvo voda in javne oskrbe s pitno vodo« je predstavil izkušnje Republike Slovenije in dobre prakse ter procese, ki se na področju kritične infrastrukture dogajajo na nivoju Evropske unije. S svojim predavanjem je požel veliko pozornosti in zahvalo za pripravljenost prenosa slovenskih izkušenj v širši regijski prostor.