Predstavnika UKC Ljubljana in NIJZ gosta drugega on-line srečanja članov Slovenskega združenja korporativne varnosti

22. april 2020

Novice za člane SKZV+

Spoštovani člani, v torek 21. aprila 2020 ob 13:00 uri smo lahko sodelovali na drugem srečanju članov Slovenskega združenja korporativne varnosti in s tem nadaljujemo razprave namenjene izmenjavi izkušenj v času razglašene pandemije. Tudi tokrat je srečanje zaradi razmer, ki veljajo v Sloveniji, potekalo preko spletne platforme.

Tematika tokratnega srečanja je bila močno povezana s trenutno izredno situacijo v Sloveniji. Gosta razgovora, ki ga je vodil predsednik združenja dr. Denis Čaleta, sta bila g. Matjaž Tavčar, vodja Službe za korporativno varnost v UKC Ljubljana in mag. Matjaž Drev, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Sogovornika sta predstavnika dveh organizacij na področju zdravstvenega sektorja, ki sta verjetno zaradi pandemije COVID-19 najbolj na udaru. Obe organizaciji sta v trajajočih izrednih razmerah izredno izpostavljene in obremenjene.

Njuno posredovanje izkušenj, dobrih praks in izzivov, ki so pred nami, je bilo zelo koristno tudi za vse ostale člane združenja. Še posebej je bilo zanimivo slišati, kako so v tej izredni situaciji pristopili k zagotavljanju neprekinjenosti delovanja dveh ključnih organizacij v Republiki Sloveniji. UKC Ljubljana se je s krizo soočil relativno uspešno, neprekinjeno poslovanje organizacije pa ni bilo niti enem trenutku ogroženo. Na NIJZ večjih incidentov niso zaznali, težav na področju E-zdravja tudi ne, neprekinjenost poslovanja je potekalo brez večjih težav.

V razpravi so z konstruktivnimi vprašanji in mnenji sodelovali tudi prisotni člani, ki so se tudi tokrat zbrali v velikem številu. Naj za konec omenimo, da so odzivi večine prisotnih članov na tovrstno organizirane dogodke zelo pozitivni. Tako bomo s takimi srečanji nadaljevali tudi v prihodnje. Naslednje srečanje je predvideno v drugem tednu maja.

V kolikor koga od članov zanima bolj podrobna vsebina srečanja, vam lahko informacije pošljemo preko e-pošte. Hkrati vas vabimo na ogled članskih spletnih strani, kjer si lahko ogledate utrinke iz naših preteklih srečanj – povezava »NOVICE ZA ČLANE«.