Predstavnik Instituta za korporativne varnostne študije s pomembno vlogo pri razvoju strategije zaščite kritične infrastrukture v obrambnem sektorju EU

20. oktober 2018

Dr. Denis Čaleta se je udeležil mednarodnega dogodka z naslovom "Consultation Forum for Sustaniable Energy in the Defence and Security Sector", ki je potekal v organizaciji Evropske Obrambne Agencije (European Defence Agency-EDA) v Varšavi na Poljskem. Kot eden izmed nosilnih koordinatorjev za pripravo Strategije za zaščito energetske kritične infrastrukture EU je skupaj s kolegi predstavil osnovne smernice in načrt za izdelavo tega pomembnega dokumenta. Dokument bo po izdelavi predstavljen obrambnim ministrom držav članic EU in bo služil kot usmerjevalni dokument za nadaljnji razvoj zaščite energetske kritične infrastrukture na obrambne sektorju in krepitve sinergij v procesih obrambno-javnega sodelovanja na omenjenem področju.

Poleg navedenega sta skupaj z Dr. Massimom Bertoncinijem, koordinatorjem EU projekta DEFENDER, izkoristila priložnost in udeležence tega visokega foruma obvestila o razvoju projekta in najnovejših spoznanjih ter dobrih praksah, ki jih prinaša omenjeni projekt na področje zaščite energetske kritične infrastrukture EU.

EDA 1
EDA 2