Predstavnik ICS sodeloval na mednarodni konferenci s področja varovanja kritične infrastrukture v Zagrebu

18. september 2013

Dr. Denis Čaleta je sodeloval na mednarodni konferenci z naslovom "New Threats and Critical National Infrastructure", ki je potekala 12. septembra 2013 v organizaciji Policijske akademije, Ministrstva za notranje zadeve. Udeležencem je predaval na temo "Critical Infrastructure protection in relation to the importance of risk management". Aktivno je sodeloval na okrogli mizi na temo varovanje kritične infrastrukture v regiji SE Europe. V okviru tega je predstavil slovenske izkušnje in dobre prakse na področju tega kompleksnega procesa.