Predstavitev študije za izdelavo metodologije ocenjevanja tveganj na majskem srečanju članov Slovenskega združenja korporativne varnosti

10. maj 2019

Majsko srečanje članov Slovenskega združenja korporativne varnosti je bilo namenjeno dolgo pričakovani predstavitvi »Študije za izdelavo metodologije ocenjevanja tveganj v kritični infrastrukturi«, ki ga je Institut za korporativne varnostne študije izdelal za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Izdelava študije je bila sofinancirana s pomočjo sredstev EU in Sklada za notranjo varnost. Srečanje je gostilo podjetje ELES, ki je eden izmed ključnih upravljalcev kritične infrastrukture in tudi korporativni član Slovenskega združenja korporativne varnosti. V uvodu sta nas nagovorila dr. Denis Čaleta, predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost in g. Robert Slodej, direktor Službe za korporativno varnost v podjetju ELES.

Glavna tematika srečanja je bila namenjena predstavitvi glavnih poudarkov predlagane metodologije za ocenjevanje tveganj v kritični infrastrukturi. Uvodne besede o študiji nam je namenil dr. Denis Čaleta. Poudaril je pomen enotnih podlag za ocenjevanje tveganj v kritični infrastrukturi ključno za nadaljevanje izgradnje sistemskih ukrepov za upravljanje teh tveganj, tako na nacionalni, kakor tudi sektorski ravni. Vsekakor bo študija ponudila ustrezno podlago za nadaljevanje razvoja metodoloških pristopov v posameznih sektorjih kritične infrastrukture.

Nadaljeval je mag. Miran Vršec, ki je izpostavil pomen procesa analize tveganja s ključnimi koraki. Predstavitev je bila izredno pomembna za lažje razumevanje in umestitev procesa ocenjevanja tveganj v celotnem sistemu zaščite kritične infrastrukture. Dr. Brane Bertoncelj pa je v glavni predstavitvi dogodka izvedel vsebinsko predstavitev študije. Glavni poudarek je bil namenjen predstavitvi predlaganega modela po korakih.

Celotna študija je na voljo na povezavi http://www.mo.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8498/.

logo_KI

V zaključku srečanja se je dr. Denis Čaleta, predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost, moderiral razpravo, kjer so člani podali svoje poglede na omenjeno področje in seveda na uporabnost predstavljene metodologije. Glavno ugotovitev bi lahko strnili v dejstvo, da bo študija z vsem pripravljenem metodološkem aparatom učinkovito orodje in pomoč za izvajanje procesa ocenjevanja tveganj v kritični infrastrukturi. Omenjena študija predstavlja ustrezno podlago za nadaljevanje raziskav in metodološkega razvoja pri opredeljevanju posameznih specifik sektorjev kritične infrastrukture. Posebej se je zahvalil gostiteljem za topel sprejem. Srečanje smo zaključili ob izvrstni pogostitvi v prijetnem klepetu in izmenjavi izkušenj s tega področja.

 • DSC 1264

  naprej

 • DSC 1266

  nazaj

  naprej

 • DSC 1269

  nazaj

  naprej

 • DSC 1278

  nazaj

  naprej

 • DSC 1279

  nazaj

  naprej

 • DSC 1287

  nazaj

  naprej

 • DSC 1299

  nazaj

  naprej

 • DSC 1304

  nazaj

  naprej

 • DSC 1316

  nazaj

  naprej

 • DSC 1317

  nazaj