Predstavitev študije z naslovom Metodologija ocenjevanja tveganj v kritični infrastrukturi - SPOTKI

13. september 2019

Predstavniki Instituta za korporativne varnostne študije so na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije izvedli predstavitev študije z naslovom Metodologija ocenjevanja tveganj v kritični infrastrukturi - SPOTKI. Tokratna predstavitev je bila usmerjena v obveščanje upravljavcev kritične infrastrukture. Veliko zanimanje za predstavitev je potrdila polna dvorana na MORS.

V uvodu sta udeležence nagovorila g. Boštjan Pavlin, mag., v.d. generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve in dr. Denis Čaleta, predstavnik ICS-Ljubljana in vodja raziskovalne skupine, ki je izdelala pričujočo študijo.

V nadaljevanju sta strokovnjaka mag. Miran Vršec in doc. dr. Brane Bertoncelj v podrobnosti predstavila vsebino in metodološke korake študije SPOTKI. V zadnji predstavitvi je g. Igor Zgonc, direktor podjetja SBR predstavil še informacijsko platformo za upravljanje s tveganji, kot enega od primerov dobre prakse v Republiki Sloveniji.

V zaključku je dr. Denis Čaleta povzel razpravo in predstavil nekaj dobrih praks, ki jih je institut ICS-Ljubljana dosegel skozi izvajanje EU projektov INFRASTRESS in DEFENDER na področju zaščite kritične infrastrukture.

 • SPOTKI 2

  naprej

 • SPOTKI 3

  nazaj

  naprej

 • SPOTKI 4

  nazaj

  naprej

 • SPOTKI 6

  nazaj

  naprej

 • SPOTKI 5

  nazaj

  naprej

 • SPOTKI 7

  nazaj

  naprej

 • SPOTKI 1

  nazaj