Predsednik Sveta ICS v Državnem svetu Republike Slovenije razpravljal o problemih korporativnega upravljanja državnega premoženja

13. marec 2013

Dr. Denis Čaleta, predsednik Sveta ICS-Ljubljana se je 13.3.2013 udeležil posveta z nazivom "Institucionalna ureditev korporativnega upravljanja državnega premoženja v Sloveniji na podlagi ustanovitve Slovenskega državnega holdinga", ki ga je odlično organiziral Državni svet Republike Slovenije. V razpravi, ki je sledila uvodnim predstavitvam je aktivno sodeloval in izpostavil problem korporativnega upravljanja državnega premoženja s stališča popolne odsotnosti zavedanja o nujni potrebnosti sistemskega pristopa k obvladovanju varnostnih tveganj. V tem okviru je še posebej izpostavil upravljanje subjektov, ki obvladujejo kritično infrastrukturo in to povezal s potrebno stopnjo zavedanja o družbeni odgovornosti države, kot lastnika te infrastrukture, za njeno nemoteno delovanje. Odgovornost lastnikov je tista ključna komponenta, da preko ustrezno kompetentnih nadzornih mehanizmov nadzira strukture upravljanja tega premoženja.