Predsednik Sveta ICS se je zahvalil Državnemu svetu RS in izrazil čestitke ob obletnici te pomembne institucije

13. junij 2012

Danes je v Državnem svetu Republike Slovenije potekala svečanost ob 20. obletnici ustanovitve in delovanja te, za demokratično državo, tako pomembne institucije. Na vabilo predsednika Državnega sveta se je svečanosti udeležil tudi doc. dr. Denis Čaleta, predsednik Sveta Instituta za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana. Dr. Čaleta je v svoji interaktivni čestitki, katera je bila predvajana na slovesnosti, poudaril pomen Državnega sveta, kot institucije, ki omogoča združevanje različnih interesnih skupin in omogoča znanstveno-raziskovalnim organizacijam posredovanje najnovejših spoznanj in dobrih praks, ki se nenazadnje lahko rezultirajo tudi skozi zakonske in druge pobude. Poudaril je, da v Institutu za korporativne varnostne študije upamo na nadaljnje tvorno sodelovanje med institucijama, kjer so že vidni pomembni rezultati na področju dvigovanja zavedanja o pomenu celovitega obvladovanja varnostnih tveganj v gospodarskem okolju in širši družbeni skupnosti.

20 let ds 2
20 letds