Predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti na "Dnevu zasebnega varovanja" predstavil poglede naročnikov varnostnih storitev

15. november 2011

Doc. dr. Denis Čaleta je na "Dnevu slovenskega zasebnega varovanja", ki je imel osrednjo temo "stanje v zasebnem varovanju-problematika in perspektive" izvedel vabljeno predavanje na temo "Zasebno varovanje in korporativna varnost s stališča naročnikov varnostnih storitev". V svojem predavanju je na kompleksnem primeru varovanja kritične infrastrukture posebej opozoril na dejstva, da nikakor ne smemo enačiti področja korporativne varnosti s področjem zasebnega varovanja, ki predstavlja samo ozek del orodja katerega ima korporativni varnostni manager v rokah za celovito obvladovanje tveganj v svoji organizaciji. Posebej je opozoril, da naročniki in uporabniki varnostnih storitev pričakujejo, da bo izdana licenca za opravljanje zasebno varnostnih storitev pomenila garant za kvalitetne usluge. Trenutno temu ni tako, zato je posebej opozoril, da mora zakonodajalec dvigovati kriterije za pridobitev omenjenih licenc. Uporabniki varnostnih storitev so v celotnem sistemu dvigovanja kvalitete na področju zaebnega varovanja ključen dejavnik, ki v trikotniku z državo (zakonodajalcem) in izvajalci varnostnih storitev ustvarja ustrezno ravnovesje.