Predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije predaval članom Slovenskega združenja korporativne varnosti

09. maj 2012

Novice za člane SKZV

Člani Združenja korporativne varnosti so se 08. maja 2012 zbrali na rednem majskem srečanju v M hotelu. Tokrat je članom združenja predaval g. Mitja Klavora, predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije. V svoji predstavitvi je posebej poudaril poslanstvo in obseg detektivske dejavnosti, pravno ureditev v Republiki Sloveniji in primerljivim državam v mednarodnem okolju ter nakazal kje se detektivska dejavnost vključuje v področje korporativne varnosti in celovitega obvladovanja tveganj. V dinamični razpravi je bilo odprto nekaj aktualnih problemov in dilem, nakazane pa so bile tudi določene rešitve, ki jih pripravlja Detektivska zbornica Republike Slovenije v obliki predlogov posameznih zakonskih sprememb in dopolnil na področju detektivske dejavnosti. Posebej pomembno vlogo imajo v tem procesu tudi naročniki, ki s svojimi zahtevami in pričakovanji silijo zakonodajalca k sprejemu takih zakonskih podlag, ki bodo omogočali detektivski dejavnosti, kot regulirani gospodarski dejavnosti, učinkovitejši razvoj in višjo kvaliteto storitev.

V zahvalo je doc. dr. Denis Čaleta, predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti g. Klavori predal najnovejšo knjigo ICS z naslovom "Corporate security in dynamic global environment - challenges and risks" s posvetilom.

V združenje je bil svečano sprejet g. Miran Skobe, kateremu je predsednik združenja predal člansko izkaznico s poudarkom na spoštovanju geslel Slovenskega združenja korporativne varnosti »Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha!« in »Ab uno disce omnes (po enem spoznaj vse)«.

Dsc 0476
Dsc 0479
Dsc 0480
Dsc 0481
Dsc 0485
Dsc 0486