Povrnite si stroške izobraževanja - Javni razpis "Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012"

19. oktober 2011

Spoštovani!

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij je 28. septembra objavil javno povabilo za zbiranje ponudb za izvedbo projektov v okviru programa

»Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012«.

Namen povabila je spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih. Skupna višina sredstev, namenjena sofinanciranju, je 4.000.000 evrov.

Izobraževalni dogodki Inštituta ICS po razvrstitvi spadajo med Splošna in Posebna usposabljanja (sklop A in B).

Kakšen delež se sofinancira pri splošnih usposabljanjih?

Sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe splošnih usposabljanj, je zagotovljeno v višini od 60 % do največ 80 % vrednosti posameznega programa usposabljanja (brez DDV).

Kakšen delež se sofinancira pri posebnih usposabljanjih?

Sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe posebnih usposabljanj, je zagotovljeno v višini od 25 % do največ 55 % vrednosti posameznega programa usposabljanja (brez DDV).

Za katera izobraževanja lahko oddate vlogo?

Vlogo izpolnite, če v obdobju od 28.10.2011 do 20.9.2012:

• želite, da vam Inštitut ICS pripravi interna izobraževanja v vašem podjetju;

• ste se ali se nameravate udeležiti strokovnega posveta ali konference v organizaciji Inštituta ICS;

• ste se ali se nameravate udeležiti drugih izobraževalnih dogodkov v organizaciji Inštituta ICS (seminarji, tečaji).

V Inštitutu ICS vam še posebej priporočamo in za vas pripravimo interna izobraževanja po meri vašega podjetja. Najbolj aktualna izobraževanja v podjetjih ta hip so:

 • Tečaj za managerje korporativne varnosti
 • Oblike izobraževanja strokovnjakov »Korporativne varnosti«
 • Standardizacija in akreditacija na področju korporativne varnosti
 • Problematika varovanja v trgovskih centrih
 • Krizno vodenje in neprekinjeno poslovanje
 • Obvladovanje kadrov in vpliv na zagotavljanje korporativne varnosti
 • Nadzor v procesih izvajanja korporativne varnosti
 • Business Intelligence (zbiranje informacij o ključnih trgih in konkurentih)
 • Varovanje poslovnih informacij in poslovnih tajnosti
 • Varovanje kritične infrastrukture
 • Obvladovanje tveganj v informacijsko-komunikacijskih sistemih

Če vaše podjetje potrebuje drugačno izobraževanje, nas pokličite in pripravili bomo program po vaših željah.

Poleg tega vas vabimo k ogledu vseh naših izobraževalnih konferenčnih dogodkov, ki jih lahko vključite v vašo vlogo za sofinanciranje.

Oddajte vašo vlogo čim prej - najkasneje do 28. 10.2011!

Vaše vloge lahko oddate do 28. oktobra 2011. Tokrat se vloge obravnavajo vse hkrati in jih vrednotijo po določenih kriterijih.

Potrebujete pomoč?

Za vprašanja in predloge smo vam na voljo na telefonski številki 031 312 819 (Aljoša Kandžič, koordinator izobraževalnih in raziskovalnih programov) ali e-naslovu info@ics-institut.si .

Oglejte si našo ponudbo na spletni strani www.ics-institut.si .