Poveljnik Gasilske zveze Slovenije na obisku pri Slovenskem združenju korporativne varnosti

13. marec 2013

Novice za člane SKZV

Mag. Matjaž Klarič, poveljnik Gasilske zveze Slovenije je bil 12.3.2013 gost na rednem mesečnem srečanju Slovenskega združenja korporativne varnosti. S predsednikom Slovenskega združenja korporativne varnosti doc. dr. Denisom Čaleto sta v vodenem pogovoru odprla nekaj težiščnih dilem, ki jih pred Gasilsko zvezo Slovenije prinašajo dinamične spremembe v varnostnem okolju. Poveljnik Gasilske zveze Slovenije je predstavil vizijo razvoja GZS v teh zahtevnih finančnih razmerah in izpostavil nekaj ključnih izzivov pred katerimi se nahaja organizacija, ki jo trenutno vodi. Podrobno je predstavil kompleksnost razvejane strukture gasilske organizacije v Sloveniji in posebej poudaril dolgoletno tradicijo gasilstva. V svojih odgovorih se je dodatknil tudi problemov, ki jih za gasilsko organizacijo predstavlja lokalno-upravna razdrobljenost Slovenije in posebej izpostavil pomen prostovoljnega gasilstva, ki predstavlja temelj gasilske organizacije. Posebej je izpostavil tudi pomen sodelovanja med GZS in določenimi interesnimi združenji, med katerimi ima Slovensko združenje za korporativno varnost posebno mesto. Ocenil je, da nas predvsem novi varnostni izzivi silijo v tesnejše sodelovanje in izmenjavo izkušenj ter dobrih praks.

V zahvalo je Dr. Čaleta gostu izročil posebno plaketo Slovenskega združenja korporativne varnosti z vgraviranimi temeljnimi simboli in izreki združenja in sicer "Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha" ter "Ab uno disce omnes" (po enem spoznaj vse). V želji tesnejšega sodelovanje je poveljniku Gasilske zveze Slovenije izročil tudi vabilo za korporativno člastvo GZS v Slovenskem združenju korporativne varnosti.

1
2
3
4
5
6