Posebno obvestilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS)

17. november 2020

Novice za člane SKZV

V času epidemije Covid-19 so se povečale potrebe končnih uporabnikov po dostopu do širokopasovnega interneta in nemotenem delovanju storitev zaradi dela in šolanja od doma, zato je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v okviru svojih možnosti in pristojnosti na tem področju pripravila povzetek orodij in institutov v pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s ponudniki storitev elektronskih komunikacij v primeru, da se operater oz. ponudnik storitve in uporabnik ne morata dogovoriti glede zagotavljanja storitve ustrezne kakovosti oz. zagotavljanja storitve nasploh.

Več o tem si lahko preberete na MiPi portalu - https://www.mipi.si/teme/informacijska-pismenost/kako-do-interneta-in-kaj-lahko-koncni-uporabniki-storijo-ob-njegovem-nedelovanju.

AKOS spletna objava