Odmevna okrogla miza v organizaciji ICS-Ljubljana je v Državni svet Republike Slovenije privabila veliko udeležencev

09. maj 2016

Institut za korporativne varnostne študije je v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti organiziral odmevno okroglo mizo z osrednjo temo "Kritična infrastruktura in dileme, ki jih prinaša stečajni postopek", ki je potekala v veliki dvorani državnega sveta Republike Slovenije. Na okrogli mizi so svoje poglede predstavili prof. dr. Krešo Puharič, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Damir Črnčec, Fakulteta za državne in evropske študije, mag. Boris Mohar, Direktor Urada za varovanje tajnih podatkov RS, mag. Miran Fabijanič, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve in vodja Vladne MDS za pripravo ukrepov zaščite kritične infrastrukture in mag. Albin Poljanec, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS. Okroglo mizo je moderiral dr. Denis Čaleta, predstavnik ICS-Ljubljana.

Osnovne ugotovitve lahko strnemo v smeri, da trenutna zakonodaja ne zagotavlja osnovnih državnih interesov, kadar bi prišlo do stečajnega postopka organizacije, ki upravlja z delom kritične infrastrukture. Stečajni upravitelji imajo premalo informacij in znanja, da bi lahko ustrezno obvladovali tako kompleksne stečajne postopke, ki vsebujejo poslovni subjekt, kateri je upravljavec kritične infrastrukture. Ugotovljeno je bilo, da Republika Slovenija zamuja z implementacijo in pripravo ustreznih zakonskih in sistemskih rešitev na področju zaščite kritične infrastrukture. Vsekakor je potrebno narediti dodatne napore pri jasni opredelitvi kateri infrastrukturni deli, procesi in storitve so tista nujna kritična infrastruktura, ki je potrebna za nemoteno delovanje širše družbene skupnosti. Jasni in metodološko preverjeni kriteriji za določitev kritičnosti posamezne infrastrukture so tisti, ki bodo zmanjševali dvom o tem kaj sploh je kritična infrastruktura. Seveda pa je potrebno jasno zavedanje, da normativnim ukrepom in samemu procesu določevanja kritične infrastrukture nujno sledi tudi zagotavljanje ustreznih virov za izvedbo celovitega sistema zaščite le te. Vsekakor bodo take razprave bistveno pripomogle pripravljavcem zakonskih rešitev na področju zaščite kritične infrastrukture, da bodo taka stanja, ki povzročajo tveganja, ustrezno predvideli in zakonsko normirali. Razpravljavci pa so bili soglasni, da se stečajni postopek ne sme uporabljati kot orodje zagotavljanja parcialnih interesov in omejevanja konkurence. To je še posebej pomembno kadar govorimo o poslovnih subjektih, ki upravljajo s kritično infrastrukturo. Posebno kvaliteto je sami razpravi dala tudi izredno aktivna udeležba samih poslušalcev tega posveta.

 • DSC 0928

  naprej

 • DSC 0930

  nazaj

  naprej

 • DSC 0933

  nazaj

  naprej

 • DSC 0941

  nazaj

  naprej

 • DSC 0945

  nazaj

  naprej

 • DSC 0949

  nazaj

  naprej

 • DSC 0950

  nazaj

  naprej

 • DSC 0960

  nazaj

  naprej

 • DSC 0964

  nazaj

  naprej

 • DSC 0966

  nazaj