Obvestilo za udeležence nacionalnega posveta o uveljavljanju kreditnih točk

18. november 2011

Vse udeležence nacionalnega posveta z naslovom "Obvladovanje ključnih informacij v organizacijah - arhiviranje in uničevanje arhivskega gradiva", ki se je 16.11.2011 izvedel v organizaciji ICS-Ljubljana, obveščamo, da lahko udeležbo na posvetu in pridobljena potrdila uveljavljajo v obsegu 0,4 kreditne točke.Arhiv Republike Slovenije je s svojo odločbo št. 604-69/2011/2 z dne 15.11.2011 odločil, da se za omenjeno usposabljanje prizna 0,4 kreditne točke skladno s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Seminar je vpisan tudi v seznam izobraževanj na spletni strani Arhiva Republike Slovenije.