Obvestilo za javnost o izvedenem strokovnem posvetu s področja "Problematike varovanja v trgovskih centrih"

19. februar 2011

V organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije – ICS je bil 18. februarja 2011 v konferenčni dvorani M Hotela v Ljubljani izveden strokovni posvet z naslovom »Problematika varovanja v trgovskih centrih – dileme, izzivi in rešitve«.

Tokratna rdeča nit srečanja je bila namenjena spoznavanju tekoče problematike na področju celovitega obvladovanja varnostne dejavnosti v trgovskem procesu, neposrednega fizičnega in tehničnega varovanja prodajnega blaga in načinih zmanjševanja inventurnih primanjkljajev, katerih vzrok izhaja in kaznivih ravnanj in dejanj. Skozi razprave in predavanja je dozorela skupna ugotovitev, da se nesistemski pristop k obvladovanju varnostne problematike v dejavnosti trgovine in neposrednih prodajnih okoljih negativno izkazuje skozi povečevanje inventurnih primanjkljajev, ki direktno negativno vplivajo na poslovni rezultat podjetja posredno pa tudi na dobro ime konkretnega trgovskega podjetja.

Cilj strokovnega posveta je bil namenjen predstaviti celovitega pristopa k obvladovanju tveganj v prodajnih okoljih. Izbrani predavatelji so nakazali na rešitve, ki jih bodo udeleženci posveta lahko takoj prenesli v prakso. S tem bodo lahko takoj začeli vzpostavljati učinkovitejši sistem obvladovanja tveganj in varovanja prodajnega blaga, ki bo neposredno vplival na zmanjšanje inventurnih primanjkljajev in izboljšal poslovni rezultat podjetja.

Strokovni posvet sta s svojimi nagovori odprla doc. dr. Denis Čaleta, vodja organizacijskega odbora in mag. Miran Vršec, direktor Inštituta za korporativne varnostne študije, ki je izvedel tudi uvodno predavanje. Predstavil je temo z naslovom »Celovit pristop k varovanju prodajnega blaga in obvladovanju tveganj v dejavnosti trgovine«. S svojim predavanjem je podal celovit pogled na obravnavano problematiko in je z vsebinsko poglobljenim prikazom nakazal strateški okvir pomena pravilnih pristopov do obvladovanja varnostnih tveganj v trgovski dejavnosti.

Predavanje je nadaljeval g. Peter Kotar, ki je predstavil vidik kazenske odgovornosti storilcev kaznivih dejanj in aktualne podatke o kriminaliteti na področju varovanja prodajnega blaga. Udeležencem posveta je predstavil operativne dileme s katerimi se srečuje policija pri odkrivanju kaznivih dejanj s področja tatvin v okolju trgovin. Posebej je bilo izpostavljena potreba po večji pozornosti na področju izvajanja samozaščitnih ukrepov lastnikov trgovin in predvsem potrebo nadzora naročnika nad izvajanjem pogodbenih obveznosti pri zagotavljanju najete varnostne dejavnosti zasebno-varnostnih subjektov. Razprava in vprašanja o učinkovitosti video-nadzornih sistemov v trgovskih poslovalnicah in uporabnost slikovnega materiala pri odkrivanju in prepoznavi storilcev kaznivih dejanj so se odlično navezala na naslednje predavanje g. Janka Igliča, ki je predstavil sisteme tehničnega varovanja pri celovitem obvladovanju tveganj v prodajnem procesu. Razvoj tehnologije je nezadržen in tudi na področju tehničnega varovanja ponuja novejše ter kvalitetnejše proizvode. Na žalost je realno stanje povezano z neusmiljenim zmanjševanjem stroškov in investicij, kjer uporabniki vse prevečkrat posežejo po cenejših vendar nekvalitetnejših proizvodih tehničnega varovanja, ki pri obvladovanju varnostnih tveganj ne prinesejo nikakršne dodane vrednosti. Skozi razpravo je bilo ugotovljeno, da človeški potencial, kljub zelo velikemu razvoju tehnologije, ostaja tista osrednja šibka točka celovitega varnostnega sistema. V nadaljevanju strokovnega posveta je g. Anže Klobčaver predstavil študijo primera sistema varovanja prodajnega blaga v trgovski družbi. Skozi celo vrsto praktičnih primerov, ki so bili pridobljeni iz dolgoletnih izkušenj delovanja na obravnavanem področju, je na operativnem nivoju predstavil realno stanje in predloge za izboljšanje stanja varovanja prodajnega blaga v trgovski družbi. Med drugim je posebej izpostavil potrebo sistematičnega izobraževanja in osveščanja prodajnega osebja na eni strani, kakor tudi varnostnega osebja na drugi strani tega sistema.

Dodana vrednost srečanja se je odrazila skozi aktivno sodelovanje udeležencev strokovnega posveta, ki so prihajali iz različnih okolij najpomembnejših trgovskih družb v Republiki Sloveniji (Mercator, Spar, Engrotuš, BTC, Merkur, Kik, Sanolabor) kakor tudi strokovnjakov iz zasebno-varnostnih družb, ki se ukvarjajo z varnostno dejavnostjo v trgovskih sistemih (Varnost Maribor, Tenzor, GVS in drugi). Z izpostavljanjem svojih dilem in problemov iz prakse so pridobili ustrezne odgovore in znanja za učinkovitejše izvajanje korporativne varnosti v njihovih poslovnih okoljih.

Z gotovostjo lahko ocenimo, da je strokovni posvet v celoti uspel, na kar kaže tudi udeležba na posvetu.

Dsc03304
Dsc03306
Dsc03310
Dsc03314
Dsc03325
Dsc03332