Obvestilo za javnost o izvedenem nacionalnem strokovnem posvetu s področja varovanja javnih zbiranj

23. junij 2010

V organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije – ICS je bil 21. junija 2010 v konferenčni dvorani Centra Evropa izveden strokovni posvet z naslovom »Varovanje javnih zbiranj - dileme in izzivi uveljavljanja nove zakonodaje«.

Poudarki strokovnega posveta so bili namenjeni spoznavanju zakonodaje s področja varovanja javnih zbiranj, nove Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah in s tem povezano problematiko s področja varovanja javnih zbiranj in prireditev na prostem in v zaprtih prostorih (nočnih klubih, diskotekah in podobnih objektih). Skupaj s priznanimi predavatelji in tvorci omenjenih zakonskih rešitev je strokovni posvet ponudil pojasnila in odgovore na vprašanja, izzive ter dileme s področja varovanja javnih zbiranj in prireditev. Dodana vrednost srečanja se je odrazila skozi aktivno sodelovanje udeležencev nacionalnega posveta, ki so z izpostavljanjem svojih dilem in problemov iz prakse pridobili ustrezne odgovore in znanja za učinkovitejše izvajanje zakonskih določil v njihovih poslovnih okoljih.

Z gotovostjo lahko ocenimo, da je nacionalni strokovni posvet v celoti uspel, na kar kaže tudi velika udeležba na posvetu in povpraševanje po novem terminu izobraževanja, ki se bo izvedel v mesecu septembru 2010.