Obvestilo za javnost o izvedenem nacionalnem strokovnem posvetu na temo »Problematika celovitega obvladovanja tveganj povezanih z nasilnimi kaznivimi dejanji (ropi) na področju varnosti poslovalnic in prenosov denarja ter drugih vrednostnih pošiljk«

28. januar 2012

V organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije – ICS je bil 24. januarja 2012 v konferenčni dvorani M Hotela v Ljubljani izveden nacionalni strokovni posvet z naslovom »Problematika celovitega obvladovanja tveganj povezanih z nasilnimi kaznivimi dejanji (ropi) na področju varnosti poslovalnic in prenosov denarja ter drugih vrednostnih pošiljk«.

Tokratna rdeča nit srečanja je bila namenjena problematiki obvladovanja tveganj, ki so povezana z nasilnimi roparskimi tatvinami in so še posebej izražena v zadnjem obdobju. Vsebina je bila obravnavana z različnih zornih kotov s poudarkom na dobrih praksah, katerih prikaz je bil usmerjen v učinkovite rešitve pri odpravljanju in zmanjševanju tveganj povezanih s to perečo problematiko.

Strokovni posvet sta s svojimi nagovori odprla doc. dr. Denis Čaleta, vodja organizacijskega odbora in dr. Miroslav Žaberl, generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge iz Ministrstva za notranje zadeve.

V uvodnem predavanju je g. Matija Breznik iz Uprave kriminalistične policije, predstavil temo z naslovom "Analiza pojavljanja kaznivih dejanj povezanih z ropi – ocena stanja in vzrokov". S svojim predavanjem je podal celovit pogled na obravnavano problematiko ter tako udeležence seznanil z dejavnostjo in ukrepi, ki jih organi pregona izvajajo za preprečevanje te vrste kaznivih dejanj. Predavanje je nadaljeval doc. dr. Milan Vršec iz Instituta za korporativne varnostne študije, ki je predstavil tematiko povezano z Celovitim pristopom do obvladovanja varnostnih tveganj – poudarek na preprečevanju roparskih tatvin. V zelo nazorni predstavitvi je udeležencem pojasnil,da je za učinkovito obvladovanje tveganj nujno potreben sistemski pristop, ki zagotavlja integralni princip varnosti.

Naslednje predavanje z naslovom "Psihološki dejavniki pri žrtvah in storilcih, ki so prisotni pri izvrševanju nasilnih KD" je izvedel prof. dr. Peter Umek iz Fakultete za varnostne vede. V svojem predavanju nas je popeljal skozi psihološke dejavnike, ki nastopajo v stresnih situacijah, katerim so izpostavljeni tako storilci kaznivih dejanj, kakor tudi žrtve kaznivih dejanj. Z ustreznim poznavanjem in upoštevanjem psiholoških dejavnikov se lahko pri upravljanju vedenja v takih stresnih situacijah izognemo najhujšim posledicam. V nadaljevanju nam je mag. Andrej Potočnik iz podjetja Siemens Slovenije predstavil predavanje na temo "Tehnični vidiki in rešitve kot del nepogrešljivih ukrepov celovitega pristopa obvladovanja tveganj" Podrobno je udeležence seznanil z novimi spoznanji in dobrimi praksami uvajanja tehničnih rešitev, kot enega pomembnih področij obvladovanja tveganj. Zadnje pomembno predavanje na posvetu je pripadlo dr. Branetu Bertonclju iz Banke Slovenije. V svojem nastopu se je posvetil pomembni tematiki vezani na "Transport, kot eni izmed nevralgičnih točk obvladovanja tveganj varnosti gotovine in drugih vrednostnih pošiljk (standardi in dobra praksa)". Ponudil je tudi nekaj pomembnih rešitev na dileme, ki so se pojavljale skozi celotno vsebino izvedenega posveta.

Dodana vrednost srečanja se je odrazila tudi skozi aktivno sodelovanje ostalih udeležencev nacionalnega strokovnega posveta, ki so prihajali iz različnih okolij najpomembnejših organizacijskih sredin javnega in zasebnega okolja. Z izpostavljanjem svojih dilem in problemov iz prakse so pridobili ustrezne odgovore in znanja za učinkovitejše preprečevanje tveganj delovanju finančnih in trgovskih institucij.

Doc. dr. Denis Čaleta je vsakemu od vabljenih predavateljev ob koncu predavanja izročil zahvalo za njihov trud.

Z gotovostjo lahko ocenimo, da je nacionalni strokovni posvet v celoti uspel, na kar kaže tudi udeležba na posvetu.

Dsc 0131
Dsc 0135
Dsc 0142
Dsc 0148
Dsc 0158
Dsc 0162
Dsc 0173
Dsc 0175