Obvestilo za javnost o izvedenem nacionalnem strokovnem posvetu na temo »Obvladovanje ključnih informacij v organizacijah – arhiviranje in uničevanje dokumentarnega gradiva«

17. november 2011

V organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije – ICS in ob sodelovanju podjetja Reisswolf Slovenija je bil 16. novembra 2011 v konferenčni dvorani M Hotela v Ljubljani izveden nacionalni strokovni posvet z naslovom »Obvladovanje ključnih informacij v organizacijah – arhiviranje in uničevanje dokumentarnega gradiva«.

Tokratna rdeča nit srečanja je bila namenjena problematiki obvladovanja ključnih informacij v organizacijah javnega in zasebnega okolja. Poseben poudarek je bil namenjen sistemskemu in celovitemu pristopu varovanja tajnosti, poslovnih skrivnosti ter osebnih podatkov kateri so nujni za nemoteno varno in pravno ustrezno delovanje organizacij.

Strokovni posvet sta s svojimi nagovori odprla doc. dr. Denis Čaleta, vodja organizacijskega odbora, mag. Miran Vršec, direktor Inštituta za korporativne varnostne študije. Pred vsebinskim pričetkom nacionalnega posveta je bila izvedena krajša slovesnost, kjer je bil v Slovensko združenje za korporativno varnost sprejet novi član in sicer g. Janko Cerkvenik. Predsednik združenja dr. Denis Čaleta mu je zaželel dobrodošlico ob poudarku temeljnega poslanstva združenja, ki se odraža skozi izreke združenja in sicer "Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha" in "Ab uno bisce omnes (po enem spoznaj vse)".

V uvodnem predavanju je doc. dr. Denis Čaleta, ki je poleg ostalega tudi sodni izvedenec in cenilec za področje varovanja tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti, predstavil temo z naslovom "Sistemski vidiki obvladovanja ključnih podatkov – predpogoj za uspešno delovanje organizacije". S svojim predavanjem je podal celovit pogled na obravnavano problematiko ter tako udeležencem omogočil ustrezno razumevanje in umestitev vseh naslednjih obravnavanih področij, ki so se dotaknila posameznih segmentov celovitega obvladovanja informacij. Predavanje je nadaljeval mag. Andrej Tomšič iz Urada informacijske pooblaščenke, ki je predstavil tematiko povezano z obvladovanjem tveganj povezanih z varovanjem osebnih podatkov. V zelo nazorni predstavitvi se je dotaknil tudi najpogostejših kršitev, ki se pojavljajo ob obdelovanju osebnih podatkov v posameznih organizacijah.

Naslednje predavanje z naslovom "Varovanje tajnih podatkov – procesi na področju arhiviranja in uničevanja" je izvedel mag. Damjan Razinger iz Urada Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov. V svojem predavanju nas je v uvodu popeljal skozi celovit pogled zakonskih pristojnosti urada in standardov, ki veljajo na področju arhiviranja in uničevanja tajnih podatkov. V zaključku svojega predavanja je podal tudi nekaj glavnih ugotovitev in izkušenj, do katerih prihajajo na uradu pri izvajanju svojih zakonskih pooblastil. V nadaljevanju nam je ga. Aleksandra Mrdavšič iz Arhiva Republike Slovenije predstavila predavanje na temo "Zahteve in dileme na področju obvladovanja arhivskega gradiva organizacije". Podrobno je udeležence seznanila s procesi, ki potekajo v okviru arhivske dejavnosti in že uvodu jasno razmejila terminološke napake, katere se pojavljajo na tem področju. Posebej je opozorila na prenagljen optimizem glede uporabe računalništva v oblaku in njegovo vlogo na področju arhiviranja dokumentarnega in arhivskega gradiva. Zadenje predavanje na posvetu je pripadlo g. Roku Novaku, ki prihaja iz podjetja Reisswolf Slovenija, ki se v svoji dejavnosti ukvarja s procesi arhiviranja in uničevanja gradiva. V svojem nastopu je prikazal in predstavil dobre prakse in izkušnje, ki jih omenjeno podjetje izvaja s svojo osnovno dejavnostjo. Ponudil je tudi nekaj pomembnih rešitev na dileme, ki so se pojavljale skozi celotno vsebino izvedenega posveta.

Dodana vrednost srečanja se je odrazila tudi skozi aktivno sodelovanje ostalih udeležencev nacionalnega strokovnega posveta, ki so prihajali iz različnih okolij najpomembnejših organizacijskih sredin javnega in zasebnega okolja. Z izpostavljanjem svojih dilem in problemov iz prakse so pridobili ustrezne odgovore in znanja za učinkovitejše izvajanje procesov kriznega vodenja in neprekinjenega poslovanja v njihovih organizacijskih okoljih.

Doc. dr. Denis Čaleta je vsakemu od vabljenih predavateljev ob koncu predavanja podaril vabilo za včlanitev v Slovensko združenje korporativne varnosti.

Z gotovostjo lahko ocenimo, da je nacionalni strokovni posvet v celoti uspel, na kar kaže tudi udeležba na posvetu.

Dsc04982
Dsc04985
Dsc05000
Dsc05001
Dsc05004
Dsc05010
Dsc05013