Obvestilo za javnost o izvedenem drugem strokovnem posvetu s področja varovanja javnih zbiranj

23. september 2010

V organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije – ICS je bil 21. septembra 2010 v konferenčni dvorani M Hotela v Ljubljani izveden drugi strokovni posvet z naslovom »Varovanje javnih zbiranj - dileme in izzivi uveljavljanja nove zakonodaje«.

Poudarki strokovnega posveta so bili namenjeni spoznavanju zakonodaje s področja varovanja javnih zbiranj, nove Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah in s tem povezano problematiko s področja varovanja javnih zbiranj in prireditev na prostem in v zaprtih prostorih (nočnih klubih, diskotekah in podobnih objektih). Skupaj s priznanimi predavatelji in tvorci omenjenih zakonskih rešitev je strokovni posvet ponudil pojasnila in odgovore na vprašanja, izzive ter dileme s področja varovanja javnih zbiranj in prireditev.

Strokovni posvet so s svojimi nagovori odprli doc. dr. Denis Čaleta, vodja organizacijskega odbora, mag. Miran Vršec, direktor Inštituta za korporativne varnostne študije in častni gost posveta doc. dr. Miroslav Žaberl, Generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge iz Ministrstva za notranje zadeve, kateri je poleg pozdravnih besed izvedel tudi strokovno predavanje na temo »Ukrepanje policije pri množičnih kršitvah – demonstracijah«. Glavno sporočilo izredno zanimivega predavanja je bilo, da je Policija ob študentskih demonstracijah opravila izpit zrelosti. Njeno ravnanje je bilo strpno in korektno zaradi česar ni prišlo do hujših posledic predvsem za življenje in osebno varnost ljudi.

Specialist javne uprave g. Mile Nunič je podrobno predstavil tematiko »zakonodaja povezana s področjem varovanja javnih zbiranj« in posebej izpostavil vlogo, pristojnosti in odgovornosti organizatorjev javnih prireditev ter ostalih pomembnih subjektov, ki v tem procesu zagotavljajo ustrezno varovanje javne prireditve. V nadaljevanju je mag. Miran Vršec, direktor ICS predstavil referat z naslovom »Načrtovanje, organizacija in izvedba varovanja javnega zbiranja oziroma prireditve«. V omenjenem predavanju je podrobno razložil procese, ki jih mora organizator izvesti pri organiziranju različnih tipov javnih prireditev v smeri izpolnjevanja vseh predpisanih zakonskih zahtev. Strokovni posvet se je zaključil s predavanjem mag. Gorazda Jenka iz Zavarovalnice Triglav d.d., ki je udeležencem posveta podrobno predstavil predavanje z naslovom »Zavarovanje rizikov povezanih z izvedbo javnega zbiranja oziroma prireditve«. Glaven poudarek je bil namenjen procesom upravljanja z varnostnimi tveganji upoštevajoč možnosti, ki jih nudi prenos tveganj na zavarovalnico.

Dodana vrednost srečanja se je odrazila skozi aktivno sodelovanje udeležencev strokovnega posveta, ki so z izpostavljanjem svojih dilem in problemov iz prakse pridobili ustrezne odgovore in znanja za učinkovitejše izvajanje zakonskih določil v njihovih poslovnih okoljih.

Z gotovostjo lahko ocenimo, da je nacionalni strokovni posvet v celoti uspel, na kar kaže tudi udeležba na posvetu in povpraševanje po novem terminu izobraževanja, ki se bo izvedel v naslednjem obdobju.

DSC00992
DSC00995
DSC00997
DSC01003
DSC01005
DSC01008