Obvestilo za javnost o izvdenem strokovnem posvetu s področja standardizacije in akreditacije

17. november 2010

V organizaciji Inštituta za korporativne varnostne študije – ICS je bil 16. novembra 2010 v konferenčni dvorani M Hotela v Ljubljani izveden strokovni posvet z naslovom »Standardizacija in akreditacija v procesih zagotavljanja korporativne varnosti«.

Cilj strokovnega posveta je bil predstaviti najnovejše zakonske zahteve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov na področju upravljanja varnostnih tveganj v organizacijskem procesu s pomočjo orodij, ki jih predstavljata standardizacija in akreditacija.

Strokovni posvet sta s svojimi nagovori odprla doc. dr. Denis Čaleta, vodja organizacijskega odbora in mag. Miran Vršec, direktor Inštituta za korporativne varnostne študije.

Uvodno predavanje je izvedel predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti doc.dr. Milan Vršec. Predstavil je temo za naslovom »Pomen standardizacijskih in akreditacijskih procesov na celovito zagotavljanje korporacijske varnosti«. S svojim predavanjem je podal celovit pogled na obravnavano problematiko in je z vsebinsko poglobljenim prikazom nakazal, da so na področju celovitega zagotavljanja korporativne varnosti postopki akreditacije in standardizacije zelo koristni oziroma nujni za doseganje ciljev kakovosti, zanesljivosti in konkurenčnosti produktov, storitev, trženja, človeških virov, managementa ter upravljanja s spremembami.

Predstavitve je nadaljeval g. Gorazd Opaškar, ki je predstavil procese standardizacije v širšem mednarodnem in nacionalnem področju ter vlogo Slovenskega Inštituta za standardizacijo v tem sistemu. Bolj podrobno so bila predstavljena tudi standardizacijska telesa in nabor standardov, ki se posredno in neposredno dotikajo področja varnosti. Kakšen pomen ima varnost predstavlja podatek, da je večina standardov vsaj posredno povezana z zagotavljanjem obvladovanja določenih procesov ali tehničnih normativov, ki so povezani z zagotavljanjem varnosti.

Mag. Peter Kunc iz Slovenske akreditacije je poleg podrobne predstavitve in pomena akreditacije v sistemu zagotavljanja kakovosti in zaščite potrošnikov, podrobno predstavil tudi terminološko opredelitev procesov akreditacije in certifikacije. V strokovni in tudi laični javnosti se pomen teh procesov pogosto zamenjuje.

Posvet je zaključil g. Mladen Terčelj s predstavitvijo z naslovom »Uvajanje in pomen rešitev standardizacije in akreditacije na področju informacijske varnosti – praktični primeri«. S svojimi bogatimi izkušnjami na področju vodenja informacijske varnosti v NLB d.d. in kot vodilni presojevalec serije standardov 27000, je opozoril na praktične primere dobre prakse pri uvajanju standardizacijskih procesov na tako pomembnem področju kot ga predstavlja informacijska varnost.

Dodana vrednost srečanja se je odrazila skozi aktivno sodelovanje udeležencev strokovnega posveta, ki so prihajali iz različnih okolij zasebnega sektorja (Mercator, Krka, Lek, TE-TOL, Gorenje, Hit) kakor tudi javnega sektorja (Ministrstvo za obrambo, Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov, Slovenska vojska). Z izpostavljanjem svojih dilem in problemov iz prakse so pridobili ustrezne odgovore in znanja za učinkovitejše izvajanje standardizacijskih in akreditacijskih aktivnosti na posročju zagotavljanja korporativne varnosti v njihovih poslovnih okoljih.

Z gotovostjo lahko ocenimo, da je nacionalni strokovni posvet v celoti uspel, na kar kaže tudi udeležba na posvetu.