Obvestilo o septembrskem srečanju članov Slovenskega združenja korporativne varnosti

22. avgust 2016

Spoštovani člani, vabimo vas v torek 13. septembra ob 17:00 uri na mesečno srečanje članov Slovenskega združenja korporativne varnosti. Tokrat bo srečanje potekalo v obliki strokovnega obiska podjetja Philip Morris International, našega novega korporacijskega člana združenja. Glede na dejstvo, da gre za multinacionalno korporacijo nam bodo gostitelji predstavili dobre prakse in izkušnje s področja obvladovanja varnostnih tveganj. Še posebej bo vsebina usmerjena v obvladovanje tveganj povezanih s preprečevanjem zlorabe blagovnih znamk, ilegalno trgovino s tobačnimi izdelki, ki jo izvaja organizirani kriminal in vplive, ki jih imajo proti tobačni ukrepi posameznih držav na procese varnosti v širšem regijskem prostoru.

Dnevni red:

16:50 - Zbor članov združenja

17:00-17:10 - Pozdravni nagovor gostiteljev in predsednika združenja

17:10-17:30 - Predstavitev organizacije korporacije Philip Morris International

17:30 -18:15 - Predstavitev »Obvladovanje tveganj zaščite blagovnih znamk« – g. Marko Mihalič, Manager ITS&P Global Investigation Support

18:15-18:45 - Izmenjava mnenj in izkušenj

19:00 - Odhod udeležencev

Prosim, da svojo prisotnost (oz. odsotnost) na dogodku javite najkasneje do 9. septembra 2016 na elektronski naslov aljosa.kan@ics-institut.si ali tel. 031 312 819. Zbor udeležencev je na parkirišču Philip Morris Ljubljana, Letališka cesta 29a, Ljubljana.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami!

izr. prof. dr. Denis Čaleta

Predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti

tel: +386 31 358 502

ICS - Institut za korporativne varnostne študije