Obvestilo o marčevskem srečanju članov Slovenskega združenja korporativne varnosti

06. marec 2014

Novice za člane SKZV

Spoštovani člani Slovenskega združenja korporativne varnosti,

Vabimo vas na marčevsko srečanje, na katerem bomo nadaljevali začeto razpravo s področja uporabe poligrafskega testiranja pri zaposlenih v obliki vodenega pogovora z namestnico Informacijske pooblaščenke mag. Rosano Lemut-Strle in mag. Markom Potokarjem ter namestnikoma varuhinje človekovih pravic g. Ivanom Šelihom in ga. Kornelijo Marzel.

V vodenem razgovoru bomo poskušali odpreti nekaj perečih vsebin, kot na primer poligrafsko testiranje zaposlenih na podlagi njihove privolitve in ostala odprta vprašanja. Sodelovanje in dobra medsebojna komunikacija je v tem okviru tista kategorija, ki je nujno potrebna za učinkovitost teh procesov. Zaradi navedenega želim skozi vodeno razpravo odpreti določene dileme in seveda poiskati prave odgovore, ki bodo na eni strani zagotavljali dovolj visoko raven varovanja človekovih pravic in svoboščin na drugi strani pa omogočila učinkovito zagotavljanje procesov korporativne varnosti, kot predpogoj za normalno delovanje organizacij javnega in zasebnega okolja.

Dogodek bomo organizirali v Plaza hotelu v Ljubljani (BTC) in sicer v torek 11. marca 2014 od 17.00 do 19.00 ure.

Prosim vas, da zaradi lažje organizacije srečanja najkasneje do 10. marca 2014 potrdite svojo prisotnost (oz. odsotnost) Aljoši na tel. št. 031 312-819 ali na e-naslov aljosa.kan@ics-institut.si .

doc. dr. Denis Čaleta

Predsednik sveta ICS

tel: +386 31 358 502

ICS