Obvestilo o junijskem srečanju članov Slovenskega združenja korporativne varnosti

04. junij 2013

Novice za člane SKZV

Obveščamo vas, da bo naše junijsko srečanje članov Slovenskega združenja korporativne varnosti gostil Urad Informacijske pooblaščenke. Obravnavali bomo izredno aktualno problematiko povezano s področjem video nadzornih sistemov in njihove uporabe v zasebnem in javnem sektorju v Sloveniji. Podan bo pregled uporabe video nadzora in stanje z vidika Zakona o varstvu osebnih podatkov. Uvodno predstavitev bomo nadaljevali z okroglo mizo, kjer bomo izpostavili nekaj izkušenj in dilem s področja neposredne oporabe videonadzornih sistemov s stališča uporabnikov in projektantov teh sistemov.

Okroglo mizo bo moderiral mag. Marko Potokar. Seveda se bodo v razpravo lahko vključili tudi vsi člani Slovenskega združenja korporativne varnosti.

Srečanje bo potekalo 11. junija 2013 od 17,00 do 18,30 ure v prostorih Urada Informacijske pooblaščenke na Zaloški 59 v Ljubljani.

Glej zemljevid https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/png/IP_Moste.png

Prosim vas, da zaradi lažje organizacije srečanja najkasneje do 08. junija 2013 potrdite svoj prihod Aljoši na tel. št. 031 312-819 ali na e-naslov aljosa.kan@ics-institut.si.