Obvestilo o januarskem srečanju članov Slovenskega združenja korporativne varnosti

04. januar 2014

Novice za člane SKZV

Obveščamo vas, da bo naše januarsko srečanje članov Slovenskega združenja korporativne varnosti gostil ELES. Obravnavali bomo izredno aktualno problematiko obvladovanja tveganj v kompleksnem sistemu prenosa električne energije, ki vsekakor predstavlja pomemben segment kritične infrastrukture. Uvodno predstavitev bo izvedel g. Igor Loborec, ki je predstavnik ELESA-a kot korporativnega člana Slovenskega združenja korporativne varnosti. Poleg vloge ELES-a nam bo predstavil strateški pogled na vlogo korporativno varnostnega managerja v sistemu ELES-a. V okviru tega bodo posebej izpostavljeni procesi zaščite kritične infrastrukture, procesi standardizacije s poudarkom na ISO 27001 in obrambnem načrtu. Srečanje bomo nadaljevali z ogledom Centra vodenja in zaključili ob sproščeni razpravi in manjši pogostitvi.

Srečanje bo potekalo 15. januarja 2014 ob 16,00 do 18,00 ure v prostorih ELES-a na Hajdrihovi 2 v Ljubljani (dvorana C).

Glej zemljevid: http://www.eles.si/kje-smo.asp...

Prosim vas, da zaradi lažje organizacije srečanja najkasneje do 13. januarja 2014 potrdite svoj prihod Aljoši na tel. št. 031 312-819 ali na e-naslov aljosa.kan@ics-institut.si