Obvestilo o izvedenemu rednemu majskem srečanju članov Slovenskega združenja korporativne varnosti

12. maj 2011

Novice za člane SKZV

Člani Slovenskega združenja korporativne varnosti smo se 10. maja 2011 udeležili rednega majskega srečanja, ki smo ga tokrat organizirali na naši matični lokaciji v M hotelu v Ljubljani. Pred vsebinskim pričetkom srečanja smo v svoje vrste svečano sprejeli g. Dušana Dularja iz Krke in g. Janka Trivunoviča, ki opravlja zasebno prakso detektiva. Ob poudarku temeljnih gesel Slovenskega združenja korporativne varnosti »Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha!« in »Ab uno disce omnes (po enem spoznaj vse)« smo jima zaželeli toplo dobrodošlico v združenje.

V nadaljevanju sta nam naša člana mag. Miran Vršec in g. Domen Pirkmajer pripravila strokovno predavanje s področja problematike procesov javnega naročanja varnostnih storitev. V okviru tega smo nam je prvo mag. Miran Vršec predstavil predstavitev z naslovom »Dileme in izzivi na področju naročil varnostnih storitev«. V vsebini njegove predstavitve nam je postregel s konkretnimi podatki raziskave že izvedenih javnih razpisov, ki so bili vezani na naročila varnostnih storitev. Ugotovitve so bile zelo zanimive in kažejo na dejstvo, da se je potrebno priprave podlag za javni razpis lotiti zelo sistematično in, da morajo biti varnostni strokovnjaki integralni del strokovne skupine, ki pripravlja osnovne izbirne kriterije za kasnejšo izbiro najboljšega ponudnika. Seveda je cena vedno zelo pomemben segment, vendar nikakor ne sme biti edini normativ izbire, saj se zaradi naročila nekvalitetnih varnostnih storitev, stroški podvojijo. V nadaljevanju je g. Domen Pirkmajer predstavil primer dobre prakse skozi model, ki so ga za izbiro varnostnih storitev, učinkovito in uspešno uporabili v podjetju TE-TOL. Model je zelo zanimiv saj poleg cene storitve, minimalnih standardov kvalitete, ki jih izvajalci varnostnih storitev morajo imeti (licence), upošteva tudi minimalni osebni dohodek, ki ga lastnik varnostnega podjetja zagotavlja neposrednim izvajalcem varnostne dejavnosti. S tem se posredno in neposredno zagotavlja, da so osebni dohodki neposrednih izvajalcev nad povprečjem in dejavnosti, kar bistveno vpliva na osebno zavzetost in kvaliteto same storitve.

V tem trenutku izkoriščamo to priložnost, da se še enkrat zahvalimo Miranu in Domnu za odlično izvedeno predstavitev.

Ob sproščeni razpravi smo se razšli v pričakovanju našega naslednjega srečanja, ki ga bomo organizirali v Luki Koper in sicer 14. junija 2011.

Doc.dr. Denis Čaleta, l.r.

Predsednik Slovenskega združenja

korporativne varnosti

New image4
New image6
New image12