Obvestilo o izvedenemu rednemu junijskem srečanju članov Slovenskega združenja korporativne varnosti

16. junij 2011

Novice za člane SKZV

Člani Združenja korporativne varnosti smo se 14. junija 2011 udeležili rednega junijskega srečanja, ki ga je tokrat gostil g. Boris Kankaraš iz Luke Koper d.d.. Kolega Kankaraš nas je seznanil z vsemi podrobnostmi razvoja Luke Koper in kompleksnosti, ki jih tako pomemben infrastrukturni objekt predstavlja v smislu varnostnih tveganj in obvladovanja le teh. Luka Koper z svojo površino ekonomske cone obsega 2.720.000 kvadratnih metrov in 3.200 metrov operativne obalne površine, za korporativnega varnostnega managerja in Vodjo varnostne službe predstavlja velik izziv z vidika obvladovanja tveganj. Poleg dejstva, da je Luka Koper objekt kritične infrastrukture nacionalnega pomena, je posebej za izpostaviti še kompleksnost koordinacije vseh pristojnih državnih služb, ki imajo v območju luke del svojih pristojnosti. To daje vlogi varnostnega managerja v takem kompleksnem okolju še dodatno zahtevnost in pomen. Po kratki uvodni predstavitvi smo si v spremstvu kolegov ogledali vse vitalne dele kompleksa Luke Koper, se v razpravah in vprašanjih dotikali neposrednih rešitev na posameznih ključnih točkah in si za konec ogledali še delovanje varnostno-nadzornega centra.

V tem trenutku izkoriščamo to priložnost, da se še enkrat zahvalimo g. Borisu Kankarašu za topel sprejem in profesionalno izvedbo prikazanih aktivnosti. V zahvalo smo kolegu Borisu predali posebno plaketo z vgraviranim simbolom združenja in gesel Slovenskega združenja korporativne varnosti »Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha!« in »Ab uno disce omnes (po enem spoznaj vse)«. Ob sproščeni razpravi smo se razšli v pričakovanju našega naslednjega srečanja, ki bo sledilo po počitnicah in sicer v mesecu septembru.

Doc.dr. Denis Čaleta, l.r.

Predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti

Dsc04244
Dsc04245
Dsc04246
Dsc04252
Dsc04256
Dsc04262