Obvestilo o izvedenemu oktoberskemu srečanju članov Slovenskega združenja korporativne varnosti

12. oktober 2011

Novice za člane SKZV

Člani Združenja korporativne varnosti smo se 11. oktobra 2011 udeležili rednega oktoberskega srečanja, ki ga je tokrat gostil g. Zdenko Hriberšek, direktor varovanja v družbi Gorenje d.d. V uvodu nas je pozdravil g. Drago Bahun, član uprave tega globalnega podjetja in nam v kratkih poudarkih predstavil vizijo, vrednote in težiščne smeri razvoja družbe. Kolega Hriberšek in njegovi sodelavci so nas v nadaljevanju seznanil z vsemi podrobnostmi razvoja Gorenja d.d. in kompleksnosti, ki jih tako pomemben infrastrukturni objekt predstavlja v smislu varnostnih tveganj in obvladovanja le teh. Gorenje d.d. s svojo površino kompleksa, razpršenosti po različnih kontinentih sveta in poslovnimi procesi, za korporativnega varnostnega managerja in direktorja službe varovanja predstavlja velik izziv z vidika obvladovanja tveganj. Pomembno dejstvo predstavlja tudi, da omenjena služba poleg varovanja koncerna Gorenje d.d. ponuja in izvaja svoje storitve na zunanjem trgu varnostnih storitev. To daje vlogi varnostnega managerja v takem kompleksnem okolju še dodatno zahtevnost in pomen. Po kratki uvodni predstavitvi smo si v spremstvu kolegov ogledali vse vitalne dele kompleksa Gorenja d.d., se v razpravah in vprašanjih dotikali neposrednih rešitev na posameznih ključnih točkah.

V tem trenutku izkoriščamo to priložnost, da se še enkrat zahvalimo g. Zdenku Hriberšku in njegovim sodelavkam in sodelavcem za topel sprejem in profesionalno izvedbo prikazanih aktivnosti. V zahvalo smo kolegu Zdenku predali posebno plaketo z vgraviranim simbolom združenja in gesel Slovenskega združenja korporativne varnosti »Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha!« in »Ab uno disce omnes (po enem spoznaj vse)«. Ob tem svečanem dogodku smo uradno v Slovensko združenje korporativne varnosti sprejeli našega novega člana g. Aleša Kotnika. Ob sproščeni razpravi smo se razšli v pričakovanju našega naslednjega srečanja, ki bo v mesecu novembru.

Doc.dr. Denis Čaleta, l.r.

Predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti

Dsc04642
Dsc04643
Dsc04646
Dsc04649
Dsc04651
Dsc04658
Dsc04659
Dsc04661