Obvestilo o izvedenem srečanju članov združenja korporativne varnosti

30. september 2010

Novice za člane SKZV

V četrtek 30. septembra 2010 so se v prijetnem okolju Nebotičnika srečali člani Združenja korporativne varnosti. V sproščenem vzdušju sta dr. Denis Čaleta in mag. Miran Vršec predstavila dosedanje delo in bodoče načrte Inštituta za korporativne varnostne študije ter začrtan program delovanja Združenja korporativne varnosti. Srečanja naj bi potekala vsak drugi torek v mesecu na različnih lokacijah.

Predsednik združenja dr. Milan Vršec je posebej poudaril pomen združevanja varnostnih managerjev in potrebo po širjenju zavedanje o pomembnosti zagotavljanja korporativne varnosti v širši družbeni skupnosti. V okviru živahne razprave so člani združenja izmenjali svoja stališča o predlogu novega Zakona o zasebnem varovanju. Dogovorjeno je bilo, da se združenje s svojimi predlogi zelo aktivno vključi v proces izboljšanja zakonskih rešitev, ki se vežejo predvsem na status varnostnih managerjev, sistem izobraževanja in usposabljanja, zahtevane pogoje za opravljanje dejavnosti varnostnega managerja in druge pomembne dejavnike, ki bodo prispevali k dvigovanju kvalitete varnostnih storitev.

Svečano so bili v združenje sprejeti novi člani. Podeljene so jim bile članske izkaznice s posebnim poudarkom na poslanstvu združenja, katero je zapisano tudi na samih članskih izkaznicah in sicer:

»Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha!«

Duh združenja simbolizira latinski izraz »Ab uno disce omnes« (Po enem spoznaj vse).

Srečanje se je nadaljevalo ob kozarcu penine in prijetni izmenjavi mnenj ter pogostitvi katero nam je pripravilo osebje restavracije Nebotičnik.

30092010
30092010001
30092010002
30092010004