Obvestilo o februarskem srečanju članov Slovenskega združenja korporativne varnosti

18. januar 2018

Novice za člane SKZV

Spoštovani člani, v torek 13. februarja 2018 ob 16,30 uri vas vabimo na februarsko srečanje članov Slovenskega združenja korporativne varnosti. Tokrat nas bodo gostile Slovenske železnice (v nadaljevanju SŽ), ki so tudi korporacijski člani združenja.

Skupina Slovenske železnice je koncern devetih slovenskih železniških družb. V mednarodnem in notranjem prometu skrbijo za varne in hitre prevoze tovora in potnikov ter celotno logistiko na enem mestu, kot tudi za vzdrževanje vozil in vodenje prometa po železniški infrastrukturi. Temeljne dejavnosti prevoza potnikov, tovora ter vzdrževanje infrastrukture in vodenja prometa po njej opravljajo podjetja SŽ-Potniški promet, SŽ-Tovorni promet in SŽ- Infrastruktura. Druga podjetja v skupini Slovenske železnice skrbijo za dejavnosti, ki omogočajo nemoteno in kakovostno opravljanje temeljnih dejavnosti. Če povzamemo, gre za kompleksen sistem zagotavljanja varnosti. Del tega sistema pa sodi tudi v kritično infrastrukturo.

LOGO_SZ_jpg

Dnevni red:

16,30 sprejem udeležencev in pozdravni nagovor

16,40-17,00 predstavitev področja varnosti na SŽ in aktivnosti SŽ pri soočanju z migrantskim valom v letu 2015 (krajši prezentaciji);

17,00-17,25 ogled Centra vodenja prometa

17,25-17,50 ogled video nadzornega centra;

17,50-18,15 ogled telekomande za gorenjsko progo, ki je zanimiva z varnostnega vidika, saj gre za prihodnost na področju prometne varnosti (vodenje na daljavo).

18,15-18,30 razprava in druženje

18,30 odhod udeležencev

Prosim, da svojo prisotnost (oz. odsotnost) na dogodku javite najkasneje do 9. februarja 2018 na elektronski naslov zdruzenje@ics-institut.si. Zbor udeležencev je 10 minut pred začetkom srečanja na Kolodvorski 11 v Ljubljani. Hkrati vas vabimo na ogled članskih spletnih strani, kjer si lahko ogledate utrinke iz naših preteklih srečanj – povezava »NOVICE ZA ČLANE«.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami!

izr. prof. dr. Denis Čaleta

Predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti

tel: +386 31 358 502

ICS - Institut za korporativne varnostne študije