Obvestilo o februarskem srečanju članov Slovenskega združenja korporativne varnosti

10. februar 2014

Novice za člane SKZV

Spoštovani člani Slovenskega združenja korporativne varnosti,

Dinamično okolje nas sili v iskanje novih pristopov na področju zagotavljanja korporativne varnosti v naših organizacijah. V zadnjem obdobju se je pojavilo veliko vprašanj in dilem kako v organizacijah pristopiti k uporabi poligrafskega testiranja pri zaposlenih. Zaradi aktualnosti problematike želimo v Slovenskem združenju korporativne varnosti odpreti strokovno razpravo in izmenjati izkušnje s področja izvajanja poligrafskega testiranja zaposlenih. Omenjene procese poligrafskega testiranja bomo osvetlili tudi z vidikov sprejetih mnenj pristojnih organov. Ob koncu našega srečanja bomo izoblikovali skupna stališča, ki jih bomo v nadaljevanju uskladili še z Uradom Informacijske pooblaščenke in Uradom varuha človekovih pravic.

Februarsko srečanje združenja bomo tokrat izjemoma organizirali v četrtek 13.2.2014 ob 17,00 uri v M hotelu, v Ljubljani.

Prosim vas, da zaradi lažje organizacije srečanja najkasneje do 12. februarja 2014 potrdite svojo prisotnost (oz. odsotnost) Aljoši na tel. št. 031 312-819 ali na e-naslov aljosa.kan@ics-institut.si .

Lep pozdrav,

doc. dr. Denis Čaleta

Predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti